Informacje

IV edycja konkursu „Testament Jana Pawła II” (zaproszenie)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kołaczycach są organizatorami IV edycji konkursu pod hasłem „Testament Jana Pawła II”, organizowanego w ramach Papieskiego Programu Edukacyjnego „Żywe Kamienie”.

Tegoroczna edycja konkursu, adresowana do dzieci ze szkół podstawowych Gminy Kołaczyce, młodzieży gimnazjalnej Gminy Kołaczyce oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, odbędzie się w dwóch kategoriach: plastycznej i recytatorskiej.

Do konkursu plastycznego mogą być zgłoszone prace wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Tematyka poświęcona jest pracy, życiu i działalności Papieża Polaka Jana Pawła II. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane takie elementy, jak: ogólny wyraz artystyczny, indywidualny charakter pracy, ciekawe ujęcie tematu oraz oryginalność techniki. Prace, wraz z danymi osobowymi autora, adresem szkoły oraz opisanym tytułem, należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołaczycach lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach do 26 października br.

Natomiast to konkursu recytatorskiego, każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej (uczniowie szkół podstawowych kl. I-III; uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI; młodzież szkół gimnazjalnych; młodzież szkoły ponadgimnazjalnej). Na konkurs należy przygotować dwa utwory, jeden autorstwa Jana Pawła II, drugi o tematyce religijnej, dowolnego autora (wiersz lub fragment prozy). Każdy z uczestników będzie miał dziesięć minut na zaprezentowanie swoich umiejętności recytatorskich. Jurorzy wytypowani przez szkołę wezmą pod uwagę interpretację utworów, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny oraz dykcję recytatora.

Konkurs recytatorski i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się 4 listopada 2009r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Laureaci konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać pod numerem telefonu (013) 446 02 14 lub na stronie internetowej Organizatora: www.lo-kolaczyce.nazwa.pl.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE