Kultura | rozrywka | edukacja

Wydarzenia zachowane w pamięci, zapisie i fotografii

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego mają zaszczyt zaprosić, na promocję kolejnego tomu „Jasło Kalendarium od 2001 do 2005 roku” oraz „Katalogu z wystawy – Jasło na fotografiach i pocztówkach w okresie międzywojennym, okupacji i zagłady” autorstwa Felicji Jałosińskiej.

„Jasło Kalendarium od 2001 do 2005 roku” jest piątą częścią wydawnictwa przedstawiającego dzieje Jasła od zarania aż po XXI wiek.

„Katalog z wystawy – Jasło na fotografiach i pocztówkach w okresie międzywojennym, okupacji i zagłady” zawiera zdjęcia z wystawy, która powstała z inicjatywy Felicji Jałosińskiej i była prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle od 10 grudnia 2008 r. do 20 stycznia 2009 r. Organizatorami wystawy było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Jedyną pamiątką po zabudowie dawnego Jasła, zniszczonego w 1944 r. w 97% są nieliczne, dobrze zachowane fotografie. Aby pamięć o historii Jasła przetrwała inicjatorka wystawy zdecydowała się wydać jej katalog.

Felicja Jałosińska, autorka „Kalendarium dziejów Jasła” od 1960 roku mieszka w Jaśle i od około trzydziestu lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu, jako wieloletni członek zarządu, zastępca prezesa i prezes w latach 2001-1004 i od 2007 r. do chwili obecnej. Za swoją pracę na rzecz kultury i ochrony zabytków Jasła i regionu została nagrodzona: Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1989), tytułem Zasłużony dla SMJiRJ (1996), tytułem Honorowy Członek Stowarzyszenia (1998) oraz Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt działalności społecznej (2002).

Z jej inicjatywy ukazały się wydawnictwa związane z historią miasta i regionu. Od 1999 r. jest współorganizatorką Turnieju Wiedzy o Jaśle i Regionie. W latach 1997-2001 brała udział w redagowaniu czasopisma „Region Jasielski”. Od wielu lat związana jest z młodzieżą szkolną, dla której opracowuje wydawnictwa realizując program Stowarzyszenia „Stawiamy na młodość”. Jako wieloletni kronikarz dziejów Jasła oprócz „Kalendarium dziejów Jasła” cz. 1- 5, opracowała „Sławni jaślanie seria B” (1996), była redaktorem wydawnictw: „Wspomnienia o Jaśle” (2000), „Jasielskie szkoły podstawowe” (2002), „Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” (2004), „Kalendarz jasielski” od 1995 do 2009 roku oraz członkiem zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw na temat Jasła i regionu, m in.: „Roczników Jasielskich” t. III-VI (1990-2006), w których opublikowała także własne artykuły, „Jasło: zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą” (1997), „Jasielskie tablice, pomniki, obeliski” (1999), „Szkoła a regionalizm” (2000), „Po kolędzie” (2000), „Legendy jasielskie” (2002), „Ziemia jasielska zaprasza” (2003). Jest autorką „Kalendarium dziejów Jasła od zarania do 1700 r.” (2004), „Kalendarium dziejów Jasła od 1701 do 1900 r.” (2005), „Kalendarium dziejów Jasła od 1901 do 1938 r.” (2006), „Jasło – kalendarium od 1990 do 2000 r.” (2007) i „Jasło – kalendarium od 2001 do 2005 r.” (2008).

Spotkanie z autorką, sponsorami i wydawcami odbędzie się 8 października 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle (Czytelnia Główna), ul. Kołłątaja 1, godz. 9.00.

Beata Szybka | MBP w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE