Informacje

„Azbest out” (zapowiedź)

W związku z działaniami podejmowanymi na zlecenie Ministra Gospodarki w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, aktywni i kreatywni uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle zgłosili akces przystąpienia do Ogólnopolskiego Konkursu: „Usuwamy azbest”.

Głównym założeniem konkursu jest opracowanie przez uczniów programu działań popularyzujących wiedzę o azbeście oraz aktywizacja lokalnej społeczności do prawidłowego i bezpiecznego eliminowania wyrobów zawierających azbest.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Gospodarki, a honorowy patronat obejmuje Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Program opracowany przez uczniów ZSB zawiera:
– Przeprowadzenie lekcji na temat zagrożeń azbestem.
– Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów i mieszkańców Jasła, badającej świadomość zagrożeń, jakie powoduje azbest w środowisku naturalnym.
– Opracowanie ulotki o zagrożeniach azbestem.
– Nagranie filmu i jego prezentacja w szkołach.
– Konferencja na temat „Azbest out” w Urzędzie Miasta Jasła.
– Przeprowadzenie konkursu plastycznego i teoretycznego oraz wystawa prac.

(Zespół Szkół Budowlanych)

SŁOWA KLUCZOWE