Informacje

Europejskie Lekcje Przedsiębiorczości w jasielskiej „Budowlance”

Uczestnicy projektu. Fot. archiwum ZSB w Jaśle.
Uczestnicy projektu.
Fot. archiwum ZSB w Jaśle

W dniu 28 października 2009r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle zakończył się pierwszy etap „Europejskich Lekcji Przedsiębiorczości” organizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą Krośnie, które w szkole przeprowadzone były z inicjatywy Kingi Kasińskiej – Stal – nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących.

Zajęcia te zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Europejskie Lekcje Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przewodnią ideą programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (do 18-go roku życia), aktywizując ich rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, w aspekcie europejskiego rynku pracy.

Jasielska „Budowlanka” jest jedną z dziesięciu szkół z powiatów jasielskiego, krośnieńskiego i brzozowskiego, które zgłosiły swój udział w tym przedsięwzięciu i pracowicie podjęła się realizacji zadania.

Piętnastu uczniów ZSB – dziesięciu z Technikum nr 5 i pięciu z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 – podczas intensywnych zajęć prowadzonych w miłej i przyjaznej atmosferze stworzonej przez Pracowników PIG w Krośnie, zgłębiali tajniki rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Na jednych z pierwszych zajęć uczniowie określali swoje predyspozycja zawodowe, a także w sferze własnej działalności. Na kolejnych zajęciach uczestnicy zapoznawali się z metodologią rejestracji własnej działalności na terenie krajów Unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Nie bez znaczenia okazały się informacje na temat funduszów, które można wykorzystać do prowadzenia własnej działalności.

Z dużym zainteresowaniem chłopcy zgłębiali Europejskie Prawo Pracy i zasady nowoczesnej autoprezentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pracę. Zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod aktywizujących.

Obecnie uczestnicy przygotowują się do drugiego etapu projektu, jakim jest konkurs wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, do którego gorąco zachęciła ich koordynator projektu, kierownik zespołu ds. funduszy UE z ramienia Podkarpackiej Izby Gospodarczej Pani Ewa Lech, swoją wiedzą i zaangażowaniem szczególnie motywująca uczniów do wytężonej pracy.

Ostatnim etapem projektu będzie udział uczniów w konferencji podsumowującej projekt, podczas której laureatom konkursu zostaną rozdane nagrody oraz zaświadczenia potwierdzające udział w europejskich lekcjach przedsiębiorczości.

Kinga Kasińska – Stal
opiekun projektu w ZSB Jasło

SŁOWA KLUCZOWE