Informacje

Podziękowania dla mieszkańców Jasła za udział w zbiórce pieniędzy na ratowanie zabytków Starego Cmentarza

Fot. Damian Palar
Stanisław Zając, senator RP Ziemi Jasielskiej
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W imieniu Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy w Dzień Wszystkich Świętych wsparli działania Komitetu i złożyli do puszek datki podczas kwesty na „Starym Cmentarzu” w Jaśle.

Zebrana kwota w całości zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięć zmierzających do ochrony obiektów zabytkowych jasielskiej nekropolii.

Liczący ponad dwieście lat jasielski cmentarz jest pomnikiem historii naszego miasta a jego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest naszą powinnością, wyrazem szacunku dla przeszłości znaczonej miejscami wiecznego spoczynku wielu pokoleń Jaślan.

W imieniu Komitet wyrażam wielką wdzięczność za to, że starania o zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowych, często zapomnianych pomników jasielskiej nekropolii spotkały się z niezwykle życzliwym i przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Jasła i Powiatu Jasielskiego, jak również osób, którym bliska jest idea zachowania bezcennych miejsc pamięci.

Dziękując raz jeszcze za Państwa hojność wyrażam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli wspierać wielkie dzieło renowacji jasielskiego cmentarza.

Uprzejmie informuję, że na ten cel dokonywać można wpłat na konto:

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle,
nr konta 17 8627 1011 1201 0030 3895 0001.
Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle,
ul. Rynek 12, 38 – 200 Jasło.

Stanisław Zając
Przewodniczący Społecznego
Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza
przy ul. Zielonej w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE