Informacje

Przez cały rok aktywizowali osoby niepełnosprawne z całego powiatu

W Starostwie Powiatowym w Jaśle podsumowano realizację projektu systemowego pod nazwą „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”. W bieżącym roku programem zostało objętych dwudziestu pięciu mieszkańców powiatu. Były to osoby niepełnosprawne, chore na cukrzycę, w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie wybrana grupa osób została objęta działaniami na rzecz integracji społecznej i rozwoju zawodowego, m.in. poradnictwem zawodowym, doradztwem zawodowym w zakresie określenia predyspozycji zawodowych uczestników Projektu, warsztatami i szkoleniami diabetologicznymi, kursami zawodowymi, dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz wyjazdem integracyjno-szkoleniowym.

Założenia programowe Projektu mają charakter długofalowy, gdyż przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne zwiększają potencjał zatrudnienia na rynku pracy. Udział w turnusach rehabilitacyjnych przyczynił się do niwelowania izolacji społecznej, nawiązania nowych kontaktów i zwiększenia integracji wśród uczestników. – informuje Beata Rak, dyrektor PCPR w Jaśle.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE