Informacje

Do 2032 roku z terenu całego kraju musi zniknąć azbest (TV)

Azbest jest jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, który może powodować poważne choroby układu oddechowego. Szacuje się, że w Polsce jest wciąż 14,5 miliona ton wyrobów azbestowych. Dlatego wszystkie wyroby zawierające muszą być usunięte z naszego kraju do końca 2032 roku.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi szerokie działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Aneta Golowska. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Aneta Golowska.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Jednym z elementów profilaktycznych realizowanego przez ministerstwo „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest organizacja ogólnopolskiego konkursu „Usuwamy azbest”. Do akcji przyłączyła się młodzież Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, która opracowała własny program zawierający elementy wiedzy o azbeście i bezpiecznego eliminowania wyrobów zawierających azbest.

Jest to interesujący temat. Każdy z nas wie, co to jest azbest i w jakich formach występuje w środowisku. Młodzież wie dużo na ten temat. W związku z tym przystąpiliśmy do tego programu. Jednym z punktów naszego programu jest zbadanie świadomości ekologicznej dotyczącej azbestu. Młodzież opracowała wraz ze mną ulotkę na temat azbestu i zagrożeń, jakie powoduje w środowisku. – mówi Aneta Golowska, nauczyciel w ZSB i główny koordynator konkursu.

Wyniki ankiety przedstawiono na dzisiejszej konferencji w jasielskim magistracie. Na spotkanie została zaproszona młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu.

To były punkty narzucone przez organizatorów konkursu. Była przeprowadzona lekcja na temat zagrożeń azbestem. My sobie wymyśliliśmy zbadanie świadomości ekologicznej za pomocą ankiet. Nagraliśmy film o azbeście. Pani burmistrz zasponsorowała nam kamerę do nagrywania. Kolejny punkt to konferencja i prelekcje w różnych szkołach. Nauczyciele dostaną materiały, żeby przeprowadzić taką lekcję. Są to film i ulotki. – podkreśla Aneta Golowska.

Film przygotowany przez młodzież „Budowlanki”:

Nauczycielka dodaje również, że młodzież bardzo chętnie wzięła udział w działaniach edukacyjnych. W zamian za pomoc, mogą liczyć na dodatkowe punkty do zachowania. A jeśli uda się im zająć jedno z trzech pierwszych miejsc w całej Polsce, to otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną. W puli Ministerstwa Gospodarki jest łączna kwota około 450 tysięcy złotych.

Cieszę się, że mamy taką młodzież i staramy się ją na wszystkie sposoby wykorzystywać. Może to brzydkie słowo, ale taka jest prawda. – dodaje Golowska.

Podsumowaniem całego programu będzie zorganizowany przez „Budowlankę” powiatowy konkurs plastyczny i teoretyczny poświęcony zagrożeniom wynikającym z użytkowania materiałów budowlanych zawierających azbest oraz wystawa nagrodzonych prac. Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony 12 stycznia 2010 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadania i osiągniętych efektów zostanie również przesłane do Ministerstwa Gospodarki.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE