Informacje

Miasto Jasło innowacyjną gminą Podkarpacia

2 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego podczas seminarium „Innowacje bliżej nas” odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”. Spośród wszystkich gmin miejskich Podkarpacia, które wzięły udział w konkursie Miasto Jasło jako jedyne otrzymało tytuł „Innowacyjna gmina”.

Certyfikat

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju identyfikującej i promującej przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Składał się z kilku kategorii dostosowanych do uczestników. Udział w konkursie oprócz gmin mogli wziąć również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, banki spółdzielcze oraz uczestnicy indywidualni.

Zadaniem uczestników konkursu było wypełnienie oraz przesłanie w wyznaczonym terminie ankiety, ukazującej zrealizowane projekty, podjęte inicjatywy i działania. W kategorii innowacyjna gmina, w której udział wzięło Miasto Jasło komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: zrealizowane inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie miasta, zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców miasta i jej partnerów, usprawniania we współpracy z inwestorami zewnętrznymi, podejmowanie inicjatyw projektów w zakresie ochrony środowiska, powoływanie/posiadanie ośrodków wspierających lokalna przedsiębiorczość oraz zakres ich oferty/działania, stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym.

W imieniu Miasta Jasła tytuł „Innowacyjna gmina” odebrał Sekretarz Urzędu Miasta w Jaśle Józef Bajorek.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE