Informacje

Napisz reportaż na temat tradycji i nowoczesności w szkole i zgarnij cenne nagrody

Jeszcze przez dwa tygodnie uczniowie gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego mogą nadsyłać swoje prace na II Podkarpacki Plener Dziennikarski. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle. Dla laureatów czekają cenne nagrody, m.in. wizyta w studiu „Faktów” TVN, jednego z najpopularniejszych serwisów informacyjnych w Polsce.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Celem II Podkarpackiego Pleneru Dziennikarskiego, nad którym honorowy patronat sprawują Podkarpacki Kurator Oświaty i Burmistrz Miasta Jasła, jest: zaangażowanie młodych ludzi do uprawiania dziennikarstwa prasowego, wzbudzenie aktywności twórczej w obrębie gatunków dziennikarskich, zwrócenie uwagi na pielęgnowanie szkolnych tradycji oraz uczestnictwo w życiu publicznym województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Plener Dziennikarski obejmuje dwa etapy. Do 8 stycznia 2010 roku zainteresowani uczniowie wszystkich klas gimnazjów powinni przesłać do organizatorów, nigdzie dotąd niepublikowany, reportaż pod tytułem „Tradycja i nowoczesność w szkole”. Każda praca musi być dostarczona w czterech egzemplarzach i powinna zawierać niż trzy strony maszynopisu (rozmiar czcionki 12, styl Times New Roman). Przygotowany w takiej formie reportaż musi być opatrzony godłem danego autora. Do pracy należy dołączyć również zaklejoną kopertę zawierającą informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Etap finałowy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody pamiątkowe dla jego laureatów, odbędzie się 17 marca 2010 roku w Gimnazjum nr 4 w Jaśle. Prace będzie oceniało profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą dziennikarze i nauczyciele poloniści. Nad pracami całego zespołu będzie czuwał przewodniczący jury, który w kwestiach spornych będzie miał decydujący głos.

Prace należy przesyłać na adres: Gimnazjum nr 4 w Jaśle (Zespół Szkół Miejskich nr 4), ulica Piotra Skargi 10, 38-200 Jasło z dopiskiem „Konkurs Dziennikarski”. Szczegóły na ten temat udzielają: koordynator konkursu Katarzyna Czerwonka (tel. 503 874 115) oraz sekretariat szkoły (tel. 013 446 37 54). Informacje dostępne są również na stronie internetowej szkoły (www.gim4-jaslo.ovh.org).

Patronat medialny nad II Podkarpackim Plenerem Dziennikarskim sprawują m.in. „Fakty” TVN oraz portal regionalny terazJaslo.pl.

Zobacz laureatów I Podkarpackiego Pleneru Dziennikarskiego:

I miejsce – Katarzyna Szaro (Gimnazjum nr 2 w Jaśle)
II miejsce – Natalia Klar (Gimnazjum nr 2 w Jaśle)
III miejsce – Izabela Durma (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy)
III miejsce – Iwona Gicala (Gimnazjum nr 4 w Jaśle)
Wyróżnienie – Karolina Gajecka (Gimnazjum nr 2 w Jaśle)
Wyróżnienie – Katarzyna Koś (Gimnazjum nr 2 w Jaśle)
Wyróżnienie – Kamil Rączka (Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie)
Wyróżnienie – Karolina Czyrek (Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie)
Wyróżnienie – Karolina Kowalska (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy)
Wyróżnienie – Patrycja Dutkowska (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy)

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE