Informacje

Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 27.01.2010 do godz. 06:00 dnia 29.01.2010 r. przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25-40 km/h oraz porywami wiatru do 70 km/h.

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek prędkość wiatru będzie stopniowo słabła do 20-35 km/h w porywach do 60 km/h. Jednocześnie wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, miejscami z powodu nawiewania śniegu przyrost pokrywy śnieżnej będzie większy.

Skutki: utrudnienia komunikacyjne oraz szybkie tworzenie się zaspy.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:
1. Odśnieżanie i likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Odśnieżanie i posypywanie piaskiem podejść do budynków.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

(Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego)

SŁOWA KLUCZOWE