Informacje

Będzie remont ulicy Krasińskiego

5 lutego br. w Mielcu, odbyło się wręczenie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pomoc otrzymało łącznie 108 podkarpackich samorządów na łączną kwotę 40 830 000 zł. Z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, promesę odebrała również Burmistrz Jasła Maria Kurowska.

Maria Kurowska, burmistrz Jasła. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Promesę odebrała burmistrz Maria Kurowska.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Kwota dotacji, którą miasto Jasło otrzyma w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to 150 tys. zł. Jak zapowiada Burmistrz Jasła środki te zostaną przeznaczone na remont ul. Krasińskiego.

Ulica Krasińskiego jest jedną z głównych ulic dojazdowych do naszych obiektów sportowych, są przy niej usytuowane bloki mieszkalne i na co dzień występuje tam duży ruch. Przymierzałam się do kompleksowego remontu tej ulicy, ale do tej pory nie udawało się zgromadzić odpowiednio dużych środków finansowych. Środki o które zabiegałam w MSWiA, właśnie otrzymałam i przygotowujemy wymaganą dokumentację niezbędną do przystąpienia do prac wiosną. – mówi Burmistrz Jasła Maria Kurowska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE