Kultura | rozrywka | edukacja

Promocja książki o kapelanach „Solidarności” (zapowiedź)

Wieczór autorski Mateusza Wyrwicha, z udziałem ks. Stanisława Marczaka oraz promocja książki „Kapelani Solidarności 1980-1989”, odbędzie się w piątek (19 bm.) o godz. 17 w Jasielskim Domu Kultury.

Zapowiedź imprezy

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów XXX-lecia „Solidarności”. Zapraszają na nie przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie” NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, burmistrz Jasła Maria Kurowska i starosta jasielski Adam Kmiecik.

Trzeci tom z serii „Kapelani Solidarności 1980-1989” prezentuje sylwetki kolejnych 16 duchownych (w poprzednich przedstawionych zostało łącznie 30 kapłanów), kościoła katolickiego zaangażowanych w ruch solidarnościowy, kształtujących etos służby i odpowiedzialności za wspólne dobro oraz wspierających osoby represjonowane przez władze komunistyczne. W poprzednich tomach autor przybliżył czytelnikom sylwetki m.in. sługi bożego ks. Jerzego Popiełuszki, abp. Ignacego Tokarczuka, abp. Sławoja Leszka Głódzia i ks. Henryka Jankowskiego. W tomie III zawarł informacje o życiu i działalności m.in. kardynała Henryka Gulbinowicza oraz księży Stanisława Marczaka i Adama Sudoła.

Autor książki Mateusz Wyrwich, jest politologiem i dziennikarzem. W 1981 roku pracował w „Tygodniku Solidarność”, w latach 1982-1989 publikował w prasie podziemnej, a pod koniec lat 80. również w polonijnej. W Polsce niepodległej pisał dla tygodników „Spotkania”, „Nowe Państwo”, „Przewodnik Katolicki” i dla dziennika „Życie”. Jest także autorem książek: „Łagier” (1995), „Czarne i białe” (2000) oraz „W celi śmierci” (2002). Pierwszy tom jego „Kapelanów Solidarności” ukazał się w roku 2005, II – w 2007, trzeci – w 2009.

Ks. dr Stanisław Marczak, który weźmie udział w spotkaniu, przez 20 lat (od roku 1974) był katechetą w szkołach średnich w jasielskiej parafii św. Stanisława BM. Ogromny szacunek i autorytet mieszkańców miasta zyskał stając zawsze niezłomnie w obronie godności człowieka i jego prawa do wolności. Po ogłoszeniu stanu wojennego zainicjował comiesięczne odprawianie w kościele św. Stanisława mszy św. w intencji Ojczyzny.

Szykanowany przez władze komunistyczne nie ugiął się i nie zmienił postawy nawet pod groźbą śmierci (podczas przesłuchania w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie był straszony wyrzuceniem przez okno z 10 piętra). W 1991 roku otrzymał godność kapelana honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II.

W roku 1999 Rada Miejska Jasła przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE