Informacje

Jasielski MOPS zaprasza do udziału w programie pod hasłem „Lepsze jutro”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do uczestnictwa w Podprogramie Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi „LEPSZE JUTRO”.

MOPS w Jaśle. Fot. www.mopsjaslo.pl
MOPS w Jaśle.
Fot. www.mopsjaslo.pl

Podprogram aktywności lokalnej adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Jasła. Celem Podprogramu jest zwiększenie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

W ramach Podprogramu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie w formie:
– indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego)
– udziału w grupie samopomocowej
– warsztatów w zakresie obsługi komputera „Internet oknem na świat”
– działań o charakterze środowiskowym (grupowe poradnictwo specjalistyczne, seans filmowy, wyjazd do filharmonii)

Podprogram Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi „LEPSZE JUTRO” stanowi integralną część „Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Jasła na lata 2010-2013″.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza na spotkanie inauguracyjne Podprogramu Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi „LEPSZE JUTRO”

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.03.2010r. o godz. 14.30 w Przedszkolu Miejskim nr 9 , ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
ul. Kochanowskiego 3, pok. nr 6,
tel. 13 4437001, 13 4464328
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE