Informacje

Orange wspiera Karpacką Troję

„Salka Małego Odkrywcy” – taką nazwę nosić będzie jedno z pomieszczeń w pawilonie wystawowym Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Projekt jej utworzenia zyskał uznanie Fundacji Orange, która udzieliła Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia.

Darowizna w wysokości 5 000 zł przekazana przez Fundację Orange Muzeum Podkarpackiemu przeznaczona zostanie na wyposażenie pomieszczenia dedykowanego najmłodszym gościom Skansenu. Głównym założeniem projektu jest stworzenie „profesjonalnej” sali, w której dzieci poznawać będą świat swoich przodków w komfortowych warunkach. Salka Małego Odkrywcy adresowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i dostępna będzie zarówno dla grup zorganizowanych jak i dzieci indywidualnie odwiedzających Karpacką Troję w towarzystwie opiekunów. U genezy projektu utworzenia tego typu pomieszczenia leży zarówno przekonanie o ogromnej efektywności edukacji realizującej się poprzez zabawę, jak również świadomość potrzeby bezpośredniego kontaktu widza z materialnymi świadectwami odległych czasów. Z oczywistych względów nie mogą to być oryginały przedmiotów odkrytych przez archeologów, jednakże kontakt z rekonstrukcjami zabytków sprzed ponad 3500 lat z pewnością przemówi do młodych ludzi dużo bardziej zrozumiałym językiem niż oglądanie ich przez szkło gablot.

Salka wyposażona zostanie w zestaw mebli, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe a także zabawki. Będą to zabawki dwojakiego rodzaju – rekonstrukcje tych, które używane były przez dzieci żyjące w pradziejach oraz zabawki współczesne. W czasie pobytu w Salce Małego Odkrywcy dzieci będą mogły wziąć do ręki repliki dawnych przedmiotów, własnoręcznie wykonać proste ich rekonstrukcje, a także poznawać przeszłość poprzez interaktywne zajęcia i filmy edukacyjne. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że realizacja projektu przyniesie także dodatkową korzyść – pomoże zerwać z kształtującym się od najmłodszych lat w świadomości dzieci nieprzychylnym wizerunkiem placówki muzealnej jako instytucji wielu zakazów i nakazów. Warto podkreślić, że Karpacka Troja będzie jedną z wciąż nielicznych placówek muzealnych w tej części kraju, która dysponować będzie w pełni przygotowanym pomieszczeniem dedykowanym przedszkolakom. Salka dostępna będzie już w czasie inauguracji działalności Skansenu w pierwszy weekend lipca.

(Muzeum Podkarpackie w Krośnie)

SŁOWA KLUCZOWE