Informacje

„Porozmawiajmy o uzależnieniach”

W dniu 21.04.2010 r. odbył się etap powiatowy II Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Jaśle przy współudziale Urzędu Miasta w Jaśle.

Przegląd. Fot. Organizatorzy
Fot. Organizatorzy

Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych, edukacja i zmobilizowanie młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu (w tym biernego i czynnego palenia), picia alkoholu i używania narkotyków oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

W Przeglądzie, który miał miejsce w Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jaśle ul. Czackiego 4 wystąpiła młodzież z 4 szkół gimnazjalnych powiatu jasielskiego tj. z: Gimnazjum z Zespołu Szkół w Szebniach, Gimnazjum z Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, Gimnazjum z Zespół Szkół w Łężynach, Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Jury konkursu składające się z przedstawicieli: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle, Urzędu Miasta w Jaśle oraz Powiatowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie na podstawie określonych kryteriów oceny sztuk teatralnych (walory profilaktyczne inscenizacji, zgodność z zakresem tematycznym regulaminu konkursu, sposób przekazania treści, forma i pomysłowość, walory artystyczne, pochodzenie scenariusza) podsumowało zdobytą przez poszczególne zespoły ilość punktów w poszczególnych kategoriach i wyłoniło zwycięzców.

Drużyna Gimnazjum nr 1. Fot. Organizatorzy
Fot. Organizatorzy

I miejsce uczniowie Gimnazjum nr1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle ze spektaklem „Decyzje” w składzie; Wojciech Byczek, Michał Gozdecki, Szymon Jaracz, Karolina Olszewska, Wojciech Ryba, Sławomir Sterkowicz, Adrian Zając, Wojciech Zima wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Czernicką reprezentować będą powiat jasielski w finale Wojewódzkim Przeglądu w Rzeszowie.

II miejsce uczniowie z Gimnazjum w Szebniach ze sztuką „Światełka miłości” w składzie: Buczyński Damian, Lubaś Anna, Kiszka Ilona, Kosiba Amanda, Michalska Agata, Oszajca Kamil, Sikora Sebastian z opiekunem Panią Katarzyną Gac.

III miejsce uczniowie z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie ze spektaklem „Aqua vitae” w składzie: Szymon Białoń, Marcelina Głowa, Maciej Jutran, Michał Kłosowski, Filip Krawczyk, Paweł Kusz, Dominika Musiał, Angelika Wygnał z opiekunem Panią Joanną Kmieć

IV miejsce uczniowie z Gimnazjum w Łężynach z inscenizacją „Alkoholowi mówimy-nie” w składzie: Ewelina Adamik, Monika Adamik, Ewelina Chochołek, Dominika Kmieć, Weronika Marchewka, Aleksandra Ropa, Magdalena Rysz, Agnieszka Smyka z opiekunem Panią Edwardą Buczyńską

Wszystkie spektakle były niezwykle poruszające, bogate w swoim przekazie, promowały styl życia bez nałogów, a młodzi aktorzy z zaangażowaniem oraz dużą pomysłowością kreowali wizerunek odpowiedzialnych postaw zdrowotnych młodych ludzi.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Jaśle, a pamiątkowe dyplomy dla szkół i poczęstunek dla uczestników zapewniła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Mikrutowi z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle za okazaną życzliwość, pomoc i wyrozumiałość przy realizacji tego przedsięwzięcia.

(PSSE Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE