Informacje

Bezpieczniej w razie powodzi

Do realizacji projektu zapobiegania zagrożeniom na terenie Jasła, władze naszego miasta przystąpiły, gdy nikt nie przypuszczał nawet, że dotknie nas klęska powodzi. Dziś ta zapobiegliwość zaprocentowała tym, że Jasło wzbogaci się m.in. o samochód ratowniczo – gaśniczy i przenośny wał przeciwpowodziowy i to w czasie, kiedy najbardziej takich inwestycji potrzebujemy.

OSP Hankówka. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Strażacy z OSP Hankówka dostaną nowy wóz.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Realizowany projekt nosi nazwę „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła”. Obejmuje on zakup średniego samochodu ratowniczo – technicznego, przenośnego wału przeciwpowodziowego o długości 1 km oraz dwóch przenośnych agregatów prądotwórczych.

Samochód i jeden z agregatów przekazane zostaną Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – Hankówka, z wału przeciwpowodziowego oraz drugiego agregatu korzystać będzie Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – Niegłowice.

Zakupiony sprzęt znajdzie zastosowanie głównie w takich kryzysowych sytuacjach, z jakimi obecnie mamy do czynienia. Przenośny wał przeciwpowodziowy będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia powodziowego do podwyższania wałów zagrożonych przelaniem, oraz do ochrony miejsc i budynków przed podtopieniem. W sytuacji zagrożenia pożarem lub powodzią będzie wykorzystywany samochód ratowniczo – gaśniczy, a agregaty służyć będą do zapewnienia dostaw prądu tam, gdzie dostęp do zasilania jest ograniczony ze względu na zaistniałe zagrożenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 1 476 440,00 zł, w tym 1 254 974 zł to kwota dofinansowania, a 221 466 zł to wkład własny.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE