Informacje

Dyrektor za kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Nie kierownik, a dyrektor będzie od dzisiaj stał na czele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Korekta statutu placówki związana jest z koniecznością dostosowania zadań przez nią realizowanych do aktualnych przepisów prawnych.

Dorota Lignar. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dorota Lignar, dyrektor MOPS w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zmiany w przepisach prawnych wystąpiły w szczególności w ustawie o pomocy społecznej i w nowej ustawie o pracownikach samorządowych. Co roku przybywa zadań, które są realizowane przez MOPS. Obecnie jednostka ta zatrudnia ponad pięćdziesiąt osób. W celu sprawnego zarządzania tak dużą jednostką organizacyjną, jaką jest MOPS, konieczne jest wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. – argumentuje Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej to: przesunięcie zadań polegających na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych oraz na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne z zadań zleconych do zadań własnych gminy, a także wprowadzenie nowego zadania polegającego na wypłacaniu wynagrodzenia w zamian za sprawowanie opieki. Jeśli chodzi o ustawę o pracownikach samorządowych to zmiana dotyczy przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka.

Nowy statut nie obejmuje już podziału na zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z uwagi na ciągłe zmiany w przedmiotowym zakresie. Ponadto ujęto w nim również nowe zadania realizowane obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Chcieliśmy zmienić nasz statut, ponieważ te przepisy były bardzo szczegółowe w statucie. One się zmieniają i to nam utrudnia realizację zadań. Chcieliśmy również zmienić pod kątem organizacyjnym, ponieważ nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają od nas, abyśmy w Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzili kontrolę zarządczą. Kontrola zarządcza to jest zespół dokumentów, który jest konieczny do funkcjonowania Ośrodka. Należy zmienić całą organizację. Ja sama, jednoosobowo podejmuję wszystkie decyzje w sprawach. Chciałabym, żeby był kierownik sekcji, który przejmie część moich obowiązków, bo w tej chwili ja jednoosobowo nie mogę podejmować wszystkich decyzji. – tłumaczyła na sesji Dorota Lignar, szefowa MOPS-u w Jaśle.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE