Sport | rekreacja | turystyka

II Turniej Streetball (zaproszenie)

W dniach 19-20.06.2010 r. Klub Sportowy SHARK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle zapraszają na Turniej STREETBALL, który odbędzie się na boisku „ORLIK”, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle przy ulicy Jana Pawła II.

Aktualizacja! – 12.06.2010

REGULAMIN TURNIEJU

Informacje ogólne

1. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy SHARK i MOSiR Jasło.
2. W turnieju nieletni mogą brać udział wyłącznie po podpisaniu deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika oraz wypełnionej karty uczestnictwa w turnieju /wszyscy/!!!!! W innych wypadkach udział w turnieju będzie niemożliwy.
3. Turniej zorganizowany będzie w dniach 19-20.06.2010 roku w jednej kategorii OPEN

19 czerwiec 2009 /sobota/ – eliminacje – godz. 14.00
20 czerwiec 2009 – /niedziela/ godz. 12.00 ciąg dalszy eliminacji i finały

Uczestnik na wniosek zawodników innego zespołu lub organizatora powinien okazać dowód ze zdjęciem poświadczający datę urodzenia np. legitymacja szkolna, karta rowerowa, paszport, dowód osobisty, prawo jazdy.

4. Wpisowe w kwocie 40 zł od drużyny płatne w dniu zawodów
5. Miejsce rozgrywania turniejów – boisko „ORLIK” przy Młodzieżowym Domu Kultury.
6. Godzina rozpoczęcia turniejów 12.00 /sobota/, 13.00 /niedziela/ – należy zjawić się minimum 30 min. wcześniej.
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju, uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników i kibiców.

Przepisy gry

9. Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach 10 x 9 na jedną tablicę. Linia łukowa ,
odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6,25 m dzieli boisko na strefę rzutów za 1pkt (wewnątrz linii) i strefę rzutów za 2pkt (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z punktu odległego od pionowej osi symetrii o 4 m.
10. Każda drużyna składa się maksymalnie z 3 zawodników i 1 rezerwowego , uprzednio zgłoszonych do turnieju na karcie zgłoszenia drużyny i zakwalifikowanych do gier posiadająca jednolity strój pod opieką osoby pełnoletniej /dotyczy niepełnoletnich/.
11. Każdy mecz trwa 15 min. nie zatrzymywanego czasu lub do zdobycia 16 punktów przez drużynę.
Jeżeli wynik jest remisowy następuje dogrywka do jednego kosza (o przyznaniu piłki decyduje losowanie monetą zarówno w dogrywce jak i na początku spotkania).
12. Każda gra musi rozpoczynać się z udziałem 2 drużyn 3 osobowych (uprzednio zgłoszonych do turnieju). Drużyna może kończyć mecz w składzie 2 osobowym.
13. W meczach zawodnicy sędziują sobie sami a w kwestiach spornych decyduje sędzia mierzący czas i liczący punkty /mediator/.
14. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
15. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry nie zgłoszonych uprzednio na „karcie” zawodnika lub danych niezgodnych z prawdą.
16. Każdemu zespołowi przysługuje jeden czas 30 s. Wzięcie czasu zatrzymuje czas gry.
17. Liczba zmian jest nieograniczona lecz może być wykonana tylko podczas przerwy w grze lub po zdobyciu punktów.
18. Po uzyskaniu kosza piłkę oddaje się przeciwnikowi do wyprowadzenia spoza linii dystansowej; przed wznowieniem gry piłka musi być dotknięta przez obrońcę.
19. Rozgrzewka dla obu drużyn trwa 5 min. i odbywa się przed meczem na tym samym boisku. Tylko osoby uczestniczące w turnieju ( w danym meczu ) mogą przebywać na boisku.
20. Kapitan zespołu jest upoważniony , jako jedyny z drużyny , do występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach , jak również do podejmowania decyzji.
21. W momencie ponowienia gry spór , który ją przerwał , uważa się za niebyły.
22. Należy dążyć do polubownego załatwienia sporów. W przypadku braku polubownej decyzji sędzia wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje wstrzymania odliczania czasu czystej gry , ale werdykt ostateczny jest zaliczany do ostatecznego wyniku gry.
23. Rzut monetą na początku meczu decyduje, która drużyna rozpoczyna grę posiadając piłkę w ustawieniu na zewnątrz linii 6,25 m.
24. Niedozwolone jest zdobywanie punktów poprzez wyskok i wkładanie piłki do kosza.
25. Faule zgłaszane są przez grających. Złośliwy faul – decyduje sędzia wg. własnego uznania – jest karany rzutem osobistym za 1 pkt. i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem.
26. 2 złośliwe faule tego samego zawodnika w 1 meczu powodują usuniecie tego zawodnika z gry w danym meczu.
27. Podczas zdobycia punktów wraz z złośliwym faulem, zawodnik nie wykonuje rzutu dodatkowego z linii 4 m lecz otrzymuje piłkę w celu wprowadzenia jej do dalszej gry.
28. Po faulach zwykłych następuje przyznanie piłki drużynie , której zawodnik był faulowany.
29. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wprowadzenie piłki poza linie 6,25 m (wyjątek stanowi tzw. przechwyt).
30. Po niecelnym rzucie z gry tylko ta drużyna, która była w posiadaniu piłki może dobijać piłkę do kosza. Drużyna przeciwna musi wyprowadzić piłkę do strefy neutralnej na zewnątrz linii 6,25 m.
31. Brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji sędziego głównego.
32. Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej.
33. Ceremonia nagradzania następuje zaraz po zakończeniu turnieju.
34. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie przed turniejami, o których ma obowiązek poinformować przed rozpoczęciem gier turniejowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia Klub Sportowy SHARK przyjmuje w formie elektronicznej agima@vp.pl lub telefonicznie /508 192 500/ do dnia 14.06.2009r /poniedziałek/

Najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.

Dane uczestników, zgody rodziców i wpisowe odbieramy na 30 min. przed rozpoczęciem turnieju.

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych można zasięgnąć pod nr tel. 508 192 500.

Do pobrania:
Oświadczenie udziału w turnieju

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE