Informacje

Już jutro w Jasielskim Domu Kultury rozpoczynają się Targi Pracy

W dniach 12-13 maja w Jasielskim Domu Kultury (sala lustrzana) odbędą się Targi Pracy, zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Zapowiedź imprezy

Targi zorganizowane są w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki 2009-2013, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna. Patronat nad targami objęła Burmistrz Miasta Jasła.

Celem targów jest:
– prezentacja ofert pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej jakimi dysponują PPP Jasło i Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, jak również ofert pracy oferowanych bezpośrednio przez zaproszonych pracodawców
– zapoznanie lokalnej społeczności z założeniami działania Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery utworzonych w ramach projektu „OHP jako realizator usług pracy”
– porady indywidualne z zakresu prawa pracy, metod poszukiwania pracy
– zapoznanie się z ofertą szkoleń i kursów

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE