Informacje

Leksykon Podkarpackiej Przyrody

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wydało „Leksykon Podkarpackiej Przyrody”. Jest to pierwsza w naszym województwie popularno-naukowa publikacja zbierająca podstawowe dane dotyczące obszarów chronionych Podkarpacia. Omawia dwa parki narodowe,10 parków krajobrazowych,13 obszarów chronionego krajobrazu oraz 94 rezerwaty przyrody plus jeden planowany. W sumie na 160 stronach zebrano 550 zdjęć i 109 mapek lokalizacyjnych.

Leksykon Podkarpackiej Przyrody

Przy różnych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie projektach ciągle pojawiały się problemy z dostępem do rzetelnych danych o stanie przyrody na Podkarpaciu. Pomysł na książkę narodził się więc z potrzeby znalezienia wiarygodnych informacji na ten temat – mówi Krzysztof Zieliński, redaktor książki „Leksykon Podkarpackiej Przyrody”. – Napisaliśmy projekt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który wspomaga działania związane z edukacją ekologiczną, a oni zaakceptowali go.

Kilka miesięcy trwało szukanie odpowiednich dokumentacji, dobieranie właściwych zdjęć, przygotowywanie map, a następnie rozpoczęto skład elektroniczny planowanego wydawnictwa.

W efekcie powstała popularno-naukowa publikacja, pierwsza na Podkarpaciu pozycja przedstawiająca wszystkie elementy obszarów prawnie chronionych w naszym województwie. „Leksykon Podkarpackiej Przyrody” prezentuje najnowsze dane dotyczące rezerwatów, także tych dopiero planowanych jak np. Żołny w Buszkowicach koło Przemyśla.

Książka to nie tylko ciekawa lektura, ale i ważny przewodnik po podkarpackiej florze i faunie. Kilkaset barwnych zdjęć (znaczna ich część zrobiona została przez najlepszych podkarpackich fotografów) przybliża najważniejsze gatunki, rzadkie endemity, ciekawe i barwne widoki środowiska przyrodniczego naszego regionu.

Jestem przekonany, że lektura „Leksykonu” zachęci do zwiedzania przyrodniczej spuścizny w naszym województwie. To wręcz gotowy przewodnik dla wielbicieli szlaków i spędzania wolnego czasu pod gołym niebem – dodaje Krzysztof Zieliński.

„Leksykon Podkarpackiej Przyrody” dostępny jest w bibliotekach publicznych, uniwersyteckich, muzeach, instytucjach ochrony przyrody, część nakładu trafiła także do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Stowarzyszenie nie prowadzi jego dystrybucji dla osób prywatnych.

Krzysztof Zieliński
Pro Carpathia

SŁOWA KLUCZOWE