Informacje

Poziom wód nadal wysoki

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że na wszystkich rzekach przepływających przez miasto Jasło, utrzymują się przekroczenia stanów alarmowych wód.

O godz. 11:00 na rzece Jasiołce w punkcie pomiarowym przy ul. K. Wielkiego poziom wody wynosił 588 cm, na rzece Ropie w punkcie pomiarowym w Topolinach 589 cm, na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Liwocz 447 cm, a w punkcie pomiarowym w Krajowicach 665 cm.

W górnych biegach rzek Ropa, Wisłoka i Jasiołka od godz. 4:00, poziom wody w rzekach systematycznie opadał. O godz. 8:00 na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Liwocz poziom wody zaczął opadać. Na rzece Ropie w Topolinach oraz Jasiołce – ul. K. Wielkiego poziom wody nadal się podnosi (o godz. 11:00 poziom wody w Jasiołce wzrósł o 9 cm, natomiast na rzece Ropie wzrósł o 10 cm).

Przez cały czas trwa zabezpieczanie domów, w miejsca, gdzie woda podtopiła zabudowania, skierowano dodatkowe samochody do rozwożenia piasku w zagrożone miejsca. Działania prowadzane są na terenie całego miasta. W akcję zaangażowane są siły i środki OSP Jasło Hankówka, OSP Jasło Niegłowice, OSP Jasło Żółków, OSP Jasło Brzyszczki, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE