Informacje

SOLI DEO istnieje i rozwija się również dzięki Tobie!

Młodzieżowy Chór Szkolny – „SOLI DEO” I LO w Jaśle składa się z czterdziestu uczniów. Śpiewamy pieśni religijne i patriotyczne. Uświetniamy liturgie ważniejszych uroczystości religijnych i szkolnych w kościołach Jasła i Powiatu. Prowadzimy oratoria na płycie Rynku i w JDK-u. Dzięki Waszemu wsparciu w czasie wakacji ubiegłego roku uczestniczyliśmy w Światowym Festiwalu Młodych w Medjugorie. Bóg zapłać.

W niedzielę 30.05.2010r. na płycie Rynku w Jaśle organizujemy wraz z Burmistrzem Miasta Jasła i Jasielskim Domem Kultury II Piknik Rodzinny – Dzień Matki, Ojca i Dziecka.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół folkowy „Krywań”. W czasie programu kulturalnego, w godzinach od 15.00-22.00, będziemy prowadzić dla dzieci zabawy i loterie fantową. Zapraszamy do udziału w Pikniku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe loterii fantowej. Fanty można składać w I LO w dniu 24.05.2010r.w sali nr 15 w godzinach od 13.00 do 16.00. Dochód z loterii przeznaczony będzie na zorganizowanie pielgrzymki, warsztatów i rekolekcji dla naszego chóru.

Obiecujemy wdzięczność modlitewną oraz oferujemy reklamę-podziękowanie wszystkim naszym Sponsorom w czasie koncertów i na łamach prasy, radia i TVJ. Bóg zapłać za każdy dar serca.

S. K. Caritas przy I LO w Jaśle,
nr: 07 1240 2337 1111 0010 0853 2456
tytułem – dar na cele kultu religijnego dla „SOLI DEO”

ks. Andrzej Sroka