Informacje

Uwaga! Nieprzejedne drogi w regionie

W wyniku ciągłych opadów deszczu oraz utrzymującego się wysokiego poziomu stanu wód w rzekach w dniu dzisiejszym doszło do oberwania drogi powiatowej Nr 2506R w miejscowości Majscowa – do drogi Nr 1851R Nowy Glinik.

W/w odcinek został zamknięty ze względu na bardzo wysoki stopień zagrożenia dla ruchu drogowego i pozostanie zamknięty aż do chwili wykonania stabilizacji powstałego osuwiska. Wszystkich użytkowników drogi prosi się o korzystanie z wyznaczonego objazdu.

(Dyżurny PCZK)

SŁOWA KLUCZOWE