Kultura | rozrywka | edukacja

Zasmakować w intelektualnej prozie

Majowe spotkanie DKK Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, poświęcone zostało esejom Milana Kundery. Autor zamieszczał je w czasopismach, po czym zostały wydane jako zbiór zatytułowany „Spotkanie”.

Do dyskusji wybrano, tylko niektóre eseje. Najwięcej czasu poświęcono esejowi „Brutalny gest malarza” o F. Baconie. Francis Bacon kontrowersyjny malarz samouk, również poprzez swoje obrazy prowadzi dialog z widzem. Bez odpowiedzi pozostawia pytanie o granice „ja”. Kundera zastanawia się więc nad klasyfikacją i obroną artysty przed stereotypami. Zebranych zainteresował problem stawiania granic w malarstwie. Obecna na spotkaniu dr A. Bal z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, słusznie zauważyła, że „nieunikniona jest polemika z tradycją i żaden twórca nie jest się w stanie się od niej uwolnić”.

M. Kantor zauważa: „zdałam sobie sprawę, że nie znam wielu twórców, dzieł malarskich, muzyki, o których pisze autor. Książka otworzyła dla mnie nowe horyzonty, zachęciła do sięgnięcia po książki Celine’a czy Bergsona”.

Podobnego zdania była poetka B. Tora: „Wobec tego, co przeczytałam poczułam się bezbronna (podobnie zresztą jak sam Kundera wobec muzyki Xenakisa). Autor z rozbrajającą szczerością przyznaje, że nie jesteśmy w stanie naszym umysłem, ze złudną pamięcią, ogarnąć całej historii literatury. Czytając wyrywkowo dzieła pisarzy, nie potrafimy sobie wyrobić trafnego poglądu na twórczość danego autora i dlatego jesteśmy zdani na opinie krytyków i znawców tematu. Dobrze jest więc znać pogląd, tak znakomitego twórcy esejów i szkiców, jakim jest M. Kundera i zasmakować w jego intelektualnej prozie”.

Dla Z. Wojdyły interesujące były trafne myśli pisarza na temat miłości, życia i śmierci. U. Wójcik-Radoniewicz, która z wielką precyzją wczytywała się w każde słowo powiedziała: „Wobec prób kształtowania estetycznych wymiarów własnej percepcji, rozumienia i odczuwania, podejmowanych być może niechętnie i z wysiłkiem przekraczającym często określone możliwości dla przeciętnego odbiorcy czy „domniemanego znawcy sztuki” książka może być niełatwą, wręcz skomplikowaną podróżą (mamy wszak do czynienia ze smakiem wyrafinowanym i estetyką wielce elitarną) po meandrach sztuki. Bo „Spotkanie” to jak trud przemierzania górskich szlaków, nieustanne wspinanie się do miejsc, skąd widok roztacza się niewątpliwie inny i pełniejszy. Czy jednak piękniejszy? I na ile bardziej wartościowy albo fascynujący? Na ile starczy chęci, sił i odwagi, by podjąć to wyzwanie i sprostać mu?

Zebrani zgodnie stwierdzili, że po ich przeczytaniu są pod ogromnym wrażeniem intelektu czeskiego pisarza. Uznali, że jest to lektura godna polecenia, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE