Informacje

Alicja Zając przejmuje mandat senatorski po swoim tragicznie zmarłym mężu

Blisko 270 tysięcy ważnych głosów oddali mieszkańcy okręgu krośnieńsko-przemyskiego na kandydaturę Alicji Zając w wyborach uzupełniających do Senatu RP. Przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego obejmie mandat po swoim tragicznie zmarłym mężu, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia.


Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Życiorys Alicji Zając:

Urodzona 26 czerwca 1953 r. we Wrocławiu jako córka Józefa i Anny Sołtys. Od 1954 r. mieszka w Jaśle. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 naukę kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1968-1972). Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim (1972-1977). Ukończyła go ze stopniem magistra biologii.

Pracowała zawodowo na różnych stanowiskach w służbach ochrony środowiska w województwach: rzeszowskim, krośnieńskim i podkarpackim (1977-1995). W latach 1996-2001 była ekspertem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktywnie działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2001-2005 pełniła funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle. Jako jedyny reprezentant Podkarpacia zasiadała w Krajowej Radzie Reprezentantów PCK. Od października 2005 r. jest prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Reaktywowała pierwsze w czasach powojennych bale charytatywne w Jaśle (1998, 1999, 2000, 2002, 2004 i 2006).

Członek NSZZ „Solidarność”. Należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego. Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Krajowego Sądu Zjednoczenia.

W 2006 r. kandydowała w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Została wybrana radną Rady Powiatu Jasielskiego. Od 8 XII 2006 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Powiatu. Jest członkiem Komisji Społecznej i Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu. Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wdowa, dzieci: Agnieszka – adwokat i Wojciech – prawnik, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową PCK III i II Stopnia, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

(Red.)

SŁOWA KLUCZOWE