Informacje

Jasło pod wodą. Sytuacja powoli się normalizuje

W godzinach popołudniowych podjęto decyzję o rozkopaniu wału na os. Gądki. To kolejny, po wale przy ul. Szajnochy, rozkopany wał w Jaśle. Dzięki podjęciu tej decyzji poziom wód w jasielskich rzekach sukcesywnie się obniża.

Przez wyrwę w wałach i poprzez śluzy woda wypływa z terenów zalanych. Sytuacja powoli się normalizuje. Prowadzone w mieście działania mają na celu m.in. przywrócenie oczyszczalni ścieków do pełnego funkcjonowania, służby starają się też udrożnić nieprzejezdny ciągle most przy ul. Mickiewicza. Stale pracują punkty MOPS, gdzie wydawana jest żywność, woda i środki czystości, a mieszkańcom, odciętym przez wodę, produkty te dostarczane są przez Straż Miejską łodziami. W akcję dostarczania produktów spożywczych zaangażowana jest także Straż Pożarna i harcerze z I Szczepu Orląt. W punktach MOPS, które są przy KRUS (ul. Jagiełły) i na os. Gądki (przy kapliczce) można jutro w godz. od 7.00 do 19.00. otrzymać żywność, wodę i środki czystości oraz złożyć wnioski o pomoc.

Obecnie stabilizuje się sytuacja na rzekach, ich poziomy dzięki podjętym działaniom obniżają się po ok. kilkanaście centymetrów na godzinę. Straż Pożarna przez cały dzień wypompowuje wodę z zalanych piwnic w podtopionych budynkach. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Jaśle kontynuuje całodobowy dyżur dla mieszkańców, którzy ucierpieli na skutek powodzi. Ponadto uruchomiono specjalny patrol, który przez całą noc będzie objeżdżał miasto i udzielał na bieżąco pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ponawia apel do mieszkańców, o korzystanie wyłącznie z wody z wodociągów. Woda z zalanych studni w chwili obecnej nie jest zdatna do spożycia, natomiast po ostatniej modernizacji miejska sieć dostarcza do gospodarstw domowych w Jaśle wodę o bardzo dobrej jakości, którą można spożywać bez żadnych obaw.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE