Informacje

Posiedzenie MCZK: podsumowanie dotychczasowych działań

Podsumowanie bieżących działań i wytyczenie zadań na najbliższe godziny było tematem posiedzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 6.06. w niedzielę w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Powódź w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Podtopiona ulica Szajnochy. Fot. „makana”.

Powódź w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Strażacy pompują wodę na osiedlu Belfer.

Powódź w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Budynek ZSM nr 3 w Jaśle pod wodą.

Powódź w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Podtopione skrzyżowanie na ulicy Krasińskiego
i Szkolnej.

Powódź w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Trwa ratowanie osiedla przy ul. Krasińskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb biorących udział w akcji usuwania skutków powodzi. Podsumowano bieżące działania prowadzone na terenie miasta. Jednym z kluczowych zadań do wykonania jest sprawa wywozu śmieci. W chwili obecnej trwa w Jaśle intensywne sprzątanie; do wywozu odpadów skierowano 10 dużych kontenerów, 30 małych, oraz 6 śmieciarek. Wszelkie sprawy dotyczące wywozu śmieci mieszkańcy mogą zgłaszać pod nr tel. 0 13 445 57 58, 0 13 446 40 14 lub 502 682 920.

Kolejną ważną sprawą poruszoną podczas obrad była kwestia zabezpieczenia epidemiologicznego mieszkańców i pracowników służb pracujących bezpośrednio na terenach zagrożonych skażeniem oraz sklepów spożywczych, w których zalany był towar. Na terenie Jasła zalanych zostało 7 sklepów. Wszystkie te placówki są obecnie pod kontrolą SANEPID-u, trwa w nich sprzątanie. Szczepieniami objęci są strażacy i pracownicy ekip sprzątających. Szczepionki przeciw tężcowi dostępne są we wszystkich placówkach służby zdrowia. Podczas największego przyboru wód służby medyczne dotarły z e szczepionkami nawet do ludzi odciętych przez wodę od świata. Akcję szczepień ochronnych koordynuje Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Podczas posiedzenia podjęto istotną dla wielu mieszkańców miasta i regionu decyzje o czasowym zamknięciu placu targowego i bazaru przy ul. Zielonej w Jaśle. Teren ten został w czasie powodzi zalany, a w związku z tym, że sprzedawana jest tam żywność, wymaga on bardzo dokładnego oczyszczenia i dezynfekcji.

Przedmiotem dyskusji była również sprawa wałów w Jaśle. W chwili obecnej są dwie kontrolowane wyrwy w wałach; na os. Gądki (wał rzeki Ropy) i na ul. Szajnochy (wał lewy rzeki Jasiołki). Omówiono kwestie naprawy wałów. Padła propozycja, by w miejscach przerwania wałów zainstalować śluzy, które pozwolą puścić wodę w przypadku kolejnego ewentualnego przyboru wód. Temat ten zainteresował uczestniczącego w obradach wicemarszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcy, który zwrócił się z prośbą o przesłanie mu niezbędnej dokumentacji do podjęcia tej inwestycji i obiecał pomoc w jej realizacji.

Zebrani wysłuchali także raportu z działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przez cały czas trwania powodzi pracował w swojej siedzibie oraz poprzez zamiejscowe punkty, w których wydawana była żywność, woda i środki higieny.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej poinformował o działaniach ratowniczych, wypompowywaniu wody z zalanych posesji i o przybyciu do Jasła grupy podchorążych pożarnictwa z Warszawy, którzy są zaangażowani w pomoc powodzianom.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE