Informacje

Tytuły „Bene Meritus – Dobrze Zasłużony” wręczone

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle odbyło się dzisiaj wręczenie dyplomów „Bene meritus – dobrze zasłużony”. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół nr 3 w Jaśle.

Wyróżnienie „Bene meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych, którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Kandydatów do wyróżnienia „Bene meritus” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Uczniowie wyróżnieni:

Aneta Lepucka – klasa IIIG, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 5,2 zachowanie wzorowe,
– laureatka VII m. XXVIII Centralnej Olimpiady Języka Łacińskiego w 2010 r.,
– udział w zawodach międzynarodowych „Centrum Ciceronianum” we Włoszech
w 2010 r.,
– wyróżnienie w części ustnej etapu okręgowego XXVII Olimpiady Języka Łacińskiego w 2009 r.,
– czynny udział w akcji Noworoczny Dar.

Piotr Ruciński – klasa IIIB, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,66 zachowanie wzorowe,
– finalista II Podkarpackiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Politechnikę Rzeszowską,
– awans do I etapu 56 Olimpiady Chemicznej,
-finalista Powiatowego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych,
– II m. w Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Chemicznym,
– I m. w szkolnym konkursie „Środowisko a zdrowie człowieka. Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych”,
– aktywny udział w organizacji konkursów i lekcji otwartych w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.

Sylwia Knapik – klasa IV Technikum Technologii Żywności, Zespół Szkół nr 2 w Jaśle,

Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,69 zachowanie wzorowe,
– aktywna działalność w Szkolnym Kole „Caritas”,
– udział w pracach koła technologii żywności,
– uzyskanie tytułu finalisty w ogólnopolskim III etapie XII Olimpiady Wiedzy
o Żywności w Poznaniu.

Łukasz Kiełtyka – klasa IV Technikum „technik analityk”, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,

Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,50 zachowanie wzorowe,
– aktywny udział w konkursie mitologicznym, chemicznym i teatralnym na szczeblu powiatowym,
– udział w wielu akcjach charytatywnych –„Noworoczny Dar”, rozdawanie chlebka na święcie Bożego Ciała i uroczystościach św. Antoniego.

Justyna Korczykowska – klasa IV F Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,

Uzasadnienie:
– zachowanie wzorowe,
– aktywna działalność w religijnym Kole Teatralnym poprzez udział w wielu sztukach, Jasełkach, Dniu Nauczyciela,
– aktywny udział w Wolontariacie Szkolnego Koła Caritas,
– udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
-uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniu wolontariuszy w Krakowie.

Dominik Słowik – klasa II TC Technikum, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,9 zachowanie wzorowe,
– I m. w ogólnopolskim konkursie „Usuwamy Azbest”,
– III m. w powiatowych zawodach sportowych w piłce ręcznej,
– pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu Szkolnego,
– aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych.

Maciej Jarosz – klasa III LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,58 zachowanie wzorowe,
– I m. w VII Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
– II m. w X Halowym Turnieju w Piłce Nożnej pod Patronatem Starosty Jasielskiego,
– uzyskanie nagrody dla najlepszego zawodnika w II Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej,
– reprezentant Szkoły w drużynie Juniorów Starszych „Czarni” Jasło,
– prowadzenie części oficjalnej Studniówki,
– udział w składzie jury szkolnego konkursu „Klasa Asów”.

Paweł Łagan – klasa III C Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,75 zachowanie wzorowe,
– angażowanie się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych: „Święto Niepodległości”, „Od polskiej solidarności do europejskiej jedności”,
– aktywny udział w akcji Żaba”.

Monika Kuraś – klasa IV Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Zespół Szkół w Trzcinicy,
Uzasadnienie:
– średnia ocen – 4,67 zachowanie wzorowe,
– czynny udział w organizacji uroczystości szkolnych,
– aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną szkoły.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle i Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle nie podało w tym roku żadnego kandydata.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE