Na drogach

Utrudnienia w ruchu podczas uroczystości Bożego Ciała

Dziś rozpoczęła się policyjna akcja pod kryptonimem „Boże Ciało 2010”. Na drogach pojawi się więcej patroli – policjanci będą pomagać kierowcom poprzez upłynnianie ruchu i eliminację niebezpiecznych zachowań użytkowników dróg. Istotnym zadaniem będzie zabezpieczenie procesji w święto Bożego Ciała. W Jaśle na czas przejścia procesji nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W związku z uroczystościami Bożego Ciała, w czwartek 3 czerwca w godzinach od 9.30 do 12.30 wyłączone z ruchu zostaną:
· ul. Gołębia od ul. Wałowej,
· ul. Farna od ul. Basztowej,
· ul. Rynek od ul. Floriańskiej do ul. Kazimierza Wielkiego.

Na czas przejścia procesji od kościoła farnego do kościoła franciszkanów wyłączone zostaną z ruchu:
· ul. Rynek,
· ul. Kazimierza Wielkiego,
· ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Rejtana,
· ul. Kołłątaja od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. 1-go Maja,
· ul. Szopena od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. 3-go Maja.

Przypominany również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1040):
· w środę, 2 czerwca w godzinach 18.00 – 22.00 i
· w czwartek, 3 czerwca, w godzinach 8.00 – 22.00
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz nie dotyczy autobusów.

Do uczestników uroczystości, w szczególności kierowców, apelujemy o wyrozumiałość, ostrożność i stosowanie się do poleceń służb mundurowych.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE