Informacje

Ważne! Komunikat dyrektora Zespołu Szkół nr 3 „Chemika”

Klasyfikacja w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle związana z zakończeniem roku szkolnego 2009/2010 oraz procedura rekrutacyjna na rok szkolny 2010/2011 będzie przebiegać zgodnie z zaplanowanym kalendarzem.

Cała dokumentacja /dzienniki i arkusze ocen/ została uratowana i zabezpieczona. To samo dotyczy dokumentacji związanej z rekrutacją, wszystkie dokumenty zostały zabezpieczone. Dane elektroniczne nie zostały utracone. Rekrutacja będzie prowadzona w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach naszej szkoły.

Piętra budynku szkolnego nie uległy uszkodzeniu, klasopracownie i pracownie m.in. komputerowe, mechatroniczna i teleinformatyczna są w stanie nienaruszonym i w pełni sprawnym. Parter, sala gimnastyczna i obiekty laboratorium zostaną poddane gruntownemu remontowi. Część sprzętu znajdującego się w laboratorium udało się odzyskać, dzięki czemu możliwe będzie od nowego roku szkolnego 2010/2011 uruchomienie pracowni chemicznych i gastronomicznych, które zostaną dodatkowo doposażone w pełni profesjonalny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że pojawiające się plotki o tym, że szkoła będzie zlikwidowana, że budynki nie będą dopuszczone do dalszego użytku i nie rozpoczniemy nowego roku szkolnego są zmyślone i nieprawdziwe!!!

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczniemy zgodnie z harmonogramem!!!

Dyrektor Szkoły
Marek Stęgowski

SŁOWA KLUCZOWE