Informacje

Zajęcia w szkołach odwołane. Opieka dla przedszkolaków zapewniona

Z uwagi na sytuację powodziową informujemy, że w dniach od 7 do 11 czerwca br. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w następujących szkołach: Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Przedszkola Miejskie: Nr 9 i Nr 11. W tych dniach zorganizowane będą również zajęcia dla najmłodszych dzieci, wymagających opieki. Dzięki temu przedszkolaki będą miały zagospodarowany czas, a rodzice i opiekunowie będą mogli zająć się usuwaniem skutków powodzi.

ZSM nr 3 pod wodą. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Podtopiony budynek ZSM nr 3 w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Grupę 30 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 11, przyjmie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle (ul. Piotra Skargi 10, tel. 13 446 37 54 lub 600 916 215). Kolejną grupą 30 przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego Nr 11 zaopiekuje się Bajkowe Prywatne Przedszkole (ul. Kochanowskiego 6, tel. 504 074 864). Również świetlica popołudniowa, znajdująca się w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Floriańskiej 8, przyjmie grupę 30 osób z PM Nr 11. Dla wszystkich dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9 będą zorganizowane zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaśle. (ul. Koralewskiego 9, tel. 13 446 34 94).

Do wyżej wymienionych placówek rodzice mogą przyprowadzać również dzieci, które nie uczęszczają do PM Nr 11 i Nr 9, a które również potrzebują opieki przedszkolnej. Na miejscu, w czasie zajęć, dzieci będą miały zagwarantowaną opiekę i wyżywienie.

Szczegóły u koordynatora działań: Marka Tęczy (tel. 500 222 204).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE