Informacje

Żegnaj szkoło

Podsumowanie wyników nauczania, całorocznej pracy uczniów i nauczycieli, przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, wręczenie świadectw, dyplomów i wyróżnień, czas radości z „czekających tuż za rogiem” wakacji. Tak w ubiegłym tygodniu jasielskie szkoły świętowały zakończenie roku szkolnego.

Wspólnie ze szkolnym środowiskiem ten czas spędziła Burmistrz Jasła Maria Kurowska, która w dniach 24-25 czerwca uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukaszewicza oraz Gimnazjum Nr 4. Jasielskie szkoły mogą się poszczycić wieloma sukcesami swoich wychowanków.

Gimnazjum Nr 1

W tym roku mury szkoły opuściło 227 absolwentów. 88 uczniów tj. 39% ukończyło szkołę z wyróżnieniem, osiągając przy tym na egzaminie gimnazjalnym bardzo wysoki 8 stopień w 9-stopniowej skali staninowej. Szkoła zajęła I miejsce w województwie pod względem liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (32 uczniów) oraz III miejsce w województwie w liczbie laureatów (13 uczniów). Gimnazjum Nr 1 jako jedyna szkoła w powiecie jasielskim otrzymała od kuratora tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”. Nagrodą Burmistrza Miasta Jasła uhonorowanych zostało dwoje uczniów, a pięcioro otrzymało Nagrody Dyrektora. 36 uczniów klas III zostało laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych: matematycznego, humanistycznego, geograficznego, chemicznego, historycznego i językowych. Uczniowie szkoły odnosili także sukcesy w dziedzinie sportu; drużyna siatkówki dziewcząt i chłopców zajęła 4 miejsce w finale wojewódzkim.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukaszewicza

Szkołę ukończyło w tym roku 155 absolwentów, 20 z nich – z wyróżnieniem. Szkoła może się poszczycić udziałem swoich wychowanków w konkursach ogólnopolskich (20 laureatów z klas od I do III), 4 laureatami w konkursach międzywojewódzkich i 1 laureatem i 4 finalistami konkursów wojewódzkich, organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. 62 uczniów z klas I do III zostało laureatami konkursów powiatowych, a 3 – konkursów regionalnych.  W I semestrze tego roku szkolnego w całej Polsce przeprowadzono eliminacje, które miały na celu wyłonienie młodych parlamentarzystów. Przez zmagania na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim zwycięsko przeszło troje uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, którzy jako jedyni przedstawiciele Jasła reprezentowali nasze miasto, powiat i województwo w czasie obrad na Wiejskiej. Nagrody i gratulacje otrzymali  również uczniowie kończący III klasę integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12, funkcjonującej  w zespole Szkół Miejskich nr 3.

Gimnazjum Nr 4

Gimnazjum Nr 4 im. Romualda Traugutta ukończyło w tym roku 59 uczniów. W tej grupie 21 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym z sukcesem uczestniczyło 48 uczniów, a w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim uhonorowanych nagrodami zostało 28 uczniów. Absolwentka z najwyższą średnią ocen otrzymała specjalną Nagrodę Dyrektora Szkoły „Statuetkę Traugutta”, a dwie uczennice wyróżniono nagrodami Burmistrza Miasta Jasła. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Dyrektor Szkoły – Grażyna Idzik, oprócz przedstawienia osiągnięć szkoły, dużo uwagi poświęciła podsumowaniu działalności środowiska szkolnego na różnych płaszczyznach. Uczniowie angażują się w liczne akcje charytatywne (m. in. udział w akcji „Pozytywnie zakręceni”, czyli zbieranie plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej koleżanki, występy artystyczne podczas akcji ”Noworoczny Dar”, organizacja „Pikniku szkolnego”, z którego wypracowany dochód 8 tys. zł będzie przeznaczony na zakup dodatkowego wyposażenia szkoły w pomoce naukowe). Sporym zainteresowaniem cieszył się też zorganizowany już po raz drugi przez Gimnazjum Nr 4, Podkarpacki Plener Dziennikarski, nad którym patronat objęła TVN. Czterech tegorocznych absolwentów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen korzystało także w minionym roku szkolnym ze stypendiów ufundowanych przez Radę Rodziców.

Gimnazjum Nr 5

Był to rok szczególny, gdyż po raz pierwszy mury szkoły opuścili absolwenci gimnazjum w liczbie 44 uczniów. Rok szkolny 2009/2010 był drugim rokiem działania Zespołu Szkół Miejskich Nr 5, w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Ks. Stanisława Konarskiego. Dwoje uczniów otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła za osiągnięcia w nauce. Tegoroczna absolwentka szkoły zajęła II miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zaś kolejny absolwent dostał nagrodę w konkursie na zbiórkę zużytych baterii UM. Dwoje absolwentów zostało stypendystami w specjalnych programach dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zarazem laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, w tym historycznego, geograficznego. Dwie absolwentki zdobyły wyróżnienia w konkursie wojewódzkim z zakresu wiedzy o II wojnie światowej, a dwie kolejne w konkursach na szczeblu powiatowym. Reprezentacja Gimnazjum Nr 5 wygrała także Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/Aids. Na podium sportowych rozgrywek stawali także wielokrotnie młodzi siatkarze i siatkarki, kończący w tym roku najmłodsze w naszym mieście gimnazjum.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE