Informacje

Kopuła obserwatorium zamontowana na dachu I LO

Kolejny etap prac związanych z budową obserwatorium astronomicznego realizowanego w ramach polsko-słowackiego programu „Karpackie niebo” został zakończony. 30 czerwca br. na budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle zamontowano kopułę obserwatorium astronomicznego.

Już niedługo zostanie oddane do użytku obserwatorium astronomiczne. Bardzo cieszy fakt, że dzięki tej inwestycji młodzież będzie mogła „dotknąć gwiazd” za pomocą najnowszych technologii. Sądzę, że jest wiele osób, które interesują się astronomią i bardzo chętnie skorzystają z możliwości rozwijania tych zainteresowań, gdyż obserwatorium będzie dostępne nie tylko dla uczniów – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Projekt ma na celu m.in. rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę jakości oferty turystycznej, a także poprawę dostępności i jakości edukacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających Powiat Jasielski. Całkowity koszt projektu „Karpackie niebo” wynosi 1.246.521,40 euro, przy 15% udziału powiatu jasielskiego (89.200,00 euro) oraz dofinansowaniu na poziomie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE