Informacje

Nowy chodnik na 17 Stycznia

Zakończył się remont części chodnika przy ul. 17 Stycznia (w pobliżu ronda). Zadanie zostało wykonane dzięki dobrej współpracy władz miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Rejon w Krośnie, która zakupiła i przekazała gminie miejskiej Jasło materiały budowlane użyte do remontu.

Wyremontowany chodnik na 17 Stycznia. Fot. UMJ
Fot. Urząd Miasta Jasła

Jeszcze niedawno mieszkańcy ul. 17 Stycznia chodzili po zniszczonym, od wielu lat nieremontowanym chodniku. Dziś to już przeszłość; w roku ubiegłym wymieniono nawierzchnię chodnika po lewej stronie, w ostatnich dniach zakończono prace remontowe po prawej stronie jezdni (patrząc od strony ronda w kierunku na Pilzno). Droga nr 73 czyli ulica 17 Stycznia jest drogą krajową.

5 maja br. podpisano porozumienie pomiędzy władzami miasta Jasła a rzeszowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu chodnika przy tej ulicy. Strony porozumienia ustaliły, że władze Jasła wyłonią wykonawcę robót i zapewnią dozór nad wykonaniem remontu, zaś po stronie zobowiązań GDDKiA będzie zakup kostki brukowej i obrzeży trawnikowych w ilości niezbędnej do wykonania robót. Zakres prac obejmował położenie 464 metrów bieżących obrzeży i 912.80 metrów kwadratowych kostki. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 90 tys. zł.

Nowy chodnik nie tylko gwarantuje bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się pieszym, ale także znacząco wpływa na podniesienie estetyki tej części miasta, która ciągle rozwija się i pięknieje. Wymiana nawierzchni chodnikowej, prowadzona od dłuższego czasu przez obecne władze miasta, przyczynia się do tworzenia kolejnego w naszym mieście obszaru przyjaznego mieszkańcom, a przy tym funkcjonalnego i estetycznego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE