Informacje

Piętnaście nowych samochodów trafi w tym roku do straży pożarnych w powiecie

Aż trzynaście z nich zostanie sfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dwa zostaną zakupione ze środków, które przeznaczy gminny samorząd przy współudziale ZOSP RP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie z nich będą służyły mieszkańcom powiatu jasielskiego w walce ze skutkami pożarów i miejscowych zagrożeń.

PSP Jasło. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Renault Midliner z PSP Jasło zostanie zastąpiony
nowym samochodem i trafi do jednej z jednostek OSP.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

„To jest dobry rok dla jednostek straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, bo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wystąpiły duże środki finansowe na poprawę sprzętu” – ocenia komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Najwięcej, bo aż pięć samochodów ratowniczych, trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gmin Dębowiec i Osiek Jasielski. Po jednym samochodzie dostaną też strażacy z gmin: Kołaczyce, Skołyszyn, Brzyska, Jasło, Nowy Żmigród i miasto Jasło. W sumie dofinansowanie z unijnego budżetu wyniesie prawie 8,4 miliona złotych (85 procent dofinansowania). Brakujące piętnaście procent dołożą poszczególne samorządy.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego nie skorzystały natomiast dwie gminy: Krempna i Tarnowiec. Dlaczego?

W tym roku kupujemy dwa samochody dla jednostek Łajsce i Tarnowiec, służące do ratownictwa drogowego. Te dwie jednostki są już wyposażone w podstawowy sprzęt ratownictwa drogowego i trudno było zostawić ten sprzęt bez samochodów. To był pilniejszy zakup. Z tego tytułu gmina wydaje 60 tysięcy złotych na to. Musieliśmy z czegoś zrezygnować, żeby coś innego osiągnąć. W tym przypadku musieliśmy zrezygnować z zakupu sprzętu w ramach RPO, a wcześniej był już uzgodniony zakup samochodów do tych dwóch jednostek. – wyjaśnia Bogusław Wójcik, wójt gminy Tarnowiec.

Przetarg na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na bazie furgonu z napędem 4×2 został już ogłoszony.

To są fabrycznie nowe samochody. Wprawdzie bez specjalnego wyposażenia, ale to będziemy w trakcie doposażać te samochody. One będą przede wszystkim wyposażone w agregaty, podstawowy sprzęt do ratownictwa drogowego, który jest najbardziej potrzebny przy wypadkach. – podkreśla wójt.

Pojazdy mają trafić do jednostek OSP do końca sierpnia, jednak wójt gminy liczy, że będzie to krótszy okres.

Mamy sygnały, że jeden z tych samochodów może się uda, że dostawca wcześniej dostarczy, nawet na jubileusz stulecia OSP Łajsce. – zaznacza Wójcik.

Nowe samochody dla strażaków z gminy Tarnowiec zostaną sfinansowane z trzech źródeł: po 50 tysięcy złotych na jeden pojazd przekaże Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 30 tysięcy złotych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i 30 tysięcy złotych to wkład własny miejscowego samorządu.

W granicach około 100-115 tysięcy będzie kosztował każdy. Dzięki temu współfinansowaniu uda nam się dwa te samochody zakupić. – dodaje Bogusław Wójcik.

Na nowy sprzęt mogą też liczyć zawodowi strażacy. W ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pod nazwą „Bezpieczne Podkarpacie” zostanie zakupionych 37 samochodów pożarniczych i 23 pozycje sprzętowe.

Cały zakres przedmiotowy projektu zostanie przekazany do użytkowania przez komendy powiatowe i miejskie PSP woj. podkarpackiego, w tym również Komendy Powiatowej PSP w Jaśle. Realizacja projektu kompleksowo poprawi stan wyposażenia w specjalistyczny sprzęt jednostek ratowniczych woj. podkarpackiego do reagowania i zwalczania zagrożeń. Okres realizacji projektu to lata 2010 – 2011. – informuje st. kpt. Adam Wiśniewski, koordynator projektu z ramienia KW PSP w Rzeszowie.

Komendant powiatowy PSP cieszy się z tej informacji, bo do jasielskiej komendy trafią prawdopodobnie aż dwa samochody specjalistyczne.

Jeżeli chodzi o komendę w Jaśle to z tych informacji, które ja posiadam, powinny trafić dwa nowe samochody gaśnicze: ciężki samochód gaśniczy, który będzie miał 8 tysięcy litrów wody i średni samochód gaśniczy, który zastąpi obecny samochód na podwoziu Renault. Także dwie jednostki samochodowe mam taką nadzieję, że trafią i jest to jeden z nielicznych powiatów, gdzie trafią dwie jednostki samochodowe. – mówi st. bryg. Wiesław Latoszek.

Renault Midliner, który od kilku lat służy jasielskim strażakom, trafi z kolei do podziału bojowego jednej z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu jasielskiego.

W tym roku straże pożarne wzbogacą się o dosyć duży procent specjalistycznych samochodów pożarniczych, które tylko i wyłącznie będą służyć wszystkim mieszkańcom. – dodaje Wiesław Latoszek.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE