Kultura | rozrywka | edukacja

„Wolność: istota bycia człowiekiem” (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na dyskusję na temat wolności człowieka. Jej podstawę stanowić będzie zbiór opowiadań wydanych dla uczczenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zapowiedź wydarzenia

Wolność to podstawowe ludzkie doświadczenie, które zanim zostało ujęte w ramy filozofii, znalazło wyraz w mitach i religiach. Problem wolności wiąże się z pytaniem kim jest człowiek i jakie są warunki jego woli i działań? Wobec różnych zachowań w świecie, gdzie łamie się prawa człowieka, uznani pisarze z całego świata napisali opowiadania, które połączono z poszczególnymi artykułami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W zbiorze można znaleźć opowiadania takich autorów jak J.C. Oates, H. Manekell czy P. Coelho.

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.

Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia (wtorek) 2010 r. w MBP w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, godz. 16.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE