Informacje

„Opiekuj się dzieckiem”

„Opiekuj się dzieckiem” tak brzmi nazwa działań profilaktycznych skierowanych do rodziców i opiekunów, ukierunkowanych na zapobieganie ucieczkom z domów przez dzieci i młodzież. Akcja prowadzona jest przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W projekcie uczestniczy również Policja.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W Polsce każdego dnia policjanci przyjmują zgłoszenia o zaginięciu średnio dwójki dzieci w wieku 8–13 lat i 10 nastolatków w wieku 14–17 lat. Zaginięcia dotyczą także bardzo małych dzieci, pozostawionych bez należytej opieki dorosłych. W ubiegłym roku Policja przyjęła 145 takich zgłoszeń. Czas wakacji to okres, w którym wskaźnik zaginięć wśród dzieci wzrasta – szczególnie wśród nastolatków.

Na pytanie co możemy zrobić, by temu zapobiec odpowiada akcja „Opiekuj się dzieckiem”. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Fundacją ITAKA wypracowało podstawowe zasady skierowanych do osób dorosłych z zakresu profilaktyki zaginięć oraz działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie ucieczkom z domów przez dzieci i młodzież.

Ważne miejsce w tych działaniach zajmuje Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka – nr 116 000 – obsługiwany przez pracowników Fundacji ITAKA. Jest to telefon bezpłatny i całodobowy.

Informacje dotyczące problematyki zaginięć osób są zawarte na stronie www.zaginieni.pl. Porady dotyczące zapobiegania ucieczkom z domu przez dzieci znajdują się również na stronie Komendy Głównej Policji.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE