Informacje

Rada Powiatu składa hołd ludziom „Solidarności”

Rada Powiatu w Jaśle wydała dzisiaj specjalne oświadczenie w 30. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Autorem tekstu oświadczenia jest Tadeusz Górczyk, radny PSP.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Wniosek w imieniu klubu radnych Przymierza Samorządowego Prawicy i Ligi Polskich Rodzin złożył Tadeusz Górczyk. W treści napisano:

„W trzydziestą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Hucie Katowice oraz Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich Rada Powiatu w Jaśle wyraża hołd wszystkim, którzy doprowadzili do złamania monopolu władzy komunistycznej i rozpalenia iskry wykrzesanej słowami >>Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi<< przez największego Polaka Sługę Bożego papieża Jana Pawła II. Składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom walki o wolną, niepodległą, sprawiedliwą i solidarną Polskę. Szczególny hołd Rada Powiatu w Jaśle składa kapelanowi jasielskiej >>Solidarności<< księdzu Stanisławowi Kołtakowi w dwunastą rocznicę jego śmierci”.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich, którzy zginęli w obronie niepodległości naszego kraju. Złożono też wiązanki kwiatów na grobie kapelana jasielskiej „Solidarności” księdza Stanisława Kołtaka na Nowym Cmentarzu oraz pod tablicą księdza Jerzego Popiełuszki, umieszczonej na frontonie Kościoła św. Stanisława.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE