Informacje

Tymczasowy przejazd przez drogę powiatową do Święcan

W dniu 3 sierpnia br. uruchomiono tymczasowy przejazd na zapadniętym odcinku drogi powiatowej nr 1827 R prowadzącej od drogi krajowej nr 28 w miejscowości Siepietnica, przez Święcany do Szerzyn i Siedlisk w Małopolsce.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Na zapadniętym odcinku drogi ruch odbywa się wahadłowo z dopuszczalną nośnością pojazdów do 3,5 tony.

„Zostały zakończone prace geodezyjne i geologiczne. Obecnie trwają prace projektowe. Badania geologiczne wykazały wypłukanie terenu pod drogą. Naprawa drogi będzie polegać na wymianie i uzupełnieniu pustek przepuszczalnym materiałem. Prace te zostaną prawdopodobnie wykonane do końca roku” informuje Adam Pawluś Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE