Informacje

Uwaga kierowcy! Od poniedziałku zapłacimy za parkowanie w centrum miasta

W poniedziałek wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej Jasła dotycząca rozszerzenia stref płatnego parkowania w centrum miasta.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Parking przy Jasielskim Domu Kultury.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Intencją rozszerzenia już istniejących płatnych stref parkowania jest wywołanie rotacji na stanowiskach postojowych w centrum miasta. – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta w Jaśle.

Powiększona strefa płatnego parkowania obejmuje następujące odcinki:
ulicę Kościuszki – od skrzyżowania z ulicą Igielną do skrzyżowania z ulicą Sokoła, prawa strona (na wysokości „Halagardy”), od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Rejtana (prawa strona) i na wysokości bloku nr 20;
ulicę Kołłątaja – od skrzyżowania z ulicą Asnyka do skrzyżowania z ulicą Czackiego, prawa strona (na wysokości Szkoły Muzycznej) oraz parking przy wejściu do Jasielskiego Domu Kultury;
ulicę 3-go Maja – od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Ducala, prawa strona (na wysokości Poczty Polskiej);
ulicę Armii Krajowej – od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Staszica (na wysokości Sądu Rejonowego);
ulicę Staszica – na całej długości od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Dworcową.

Za postój w powyższych miejscach kierowcy zapłacą jedną „złotówkę” za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Opłaty będą pobierane w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-mej do 17-stej. Brak biletu uprawniającego do parkowania w wyznaczonej strefie będzie egzekwowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle.

Zobacz również:
[24.05.2010]„Nie zaparkujemy już bezpłatnie przed ważnymi instytucjami w Jaśle!”

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE