Informacje

Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem będą się uczyć w nowych warunkach

Za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy lekcyjny dzwonek w nowym roku szkolnym. Dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle będzie to wyjątkowy dźwięk – po wielu latach starań przy szkole wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. W realizacji marzenia młodzieży pomogły środki z budżetu europejskiego. To nie jedyna placówka edukacyjna, która w tym roku skorzystała z unijnego dofinansowania.

Cieszą szczególnie dwie rzeczy: sala gimnastyczna przy „drugim” liceum i ta nowość, o której w Jaśle od kilku miesięcy mówimy i piszemy, czyli obserwatorium astronomiczne wraz z nadbudową „pierwszego” liceum. – podkreśla Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem mają być ukończone dwie duże inwestycje w ramach projektu „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu jasielskiego”. Na jego realizację Starostwo Powiatowe w Jaśle, będące organem prowadzącym szkolnictwo średnie na poziomie naszego powiatu, otrzymało na ten cel dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 2,26 miliona złotych, z czego 70 procent to środki pochodzące właśnie z unijnego budżetu.

W ramach projektu, którego celem jest poprawa dostępności do edukacji młodzieży z obszarów wiejskich i osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości systemu edukacji, została zrealizowana budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Trochę wstyd, żeby w dwudziestym pierwszym wieku przy szkole ponadgimnazjalnej nie było sali gimnastycznej. Cieszymy się z tego, że będzie to nowoczesny obiekt. Nie jest to spektakularnie olbrzymia hala, ale na miarę potrzeb tej szkoły ta sala jest wystarczająca. – mówi starosta jasielski.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Nowa sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x2)

Ten sam projekt obejmuje budowę krytej bieżni na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy, od kilku sezonów będącą podkarpacką lekkoatletyczną kuźnią talentów.

Od zawsze była to szkoła rolnicza, dzisiaj zainteresowanie tymi kierunkami jest mniejsze. To jest szkoła w powiecie o profilu sportowym, gdzie budujemy ten profil z sukcesami. – podkreśla Adam Kmiecik. – Zawodnicy Zespołu Szkół w Trzcinicy, co chwilę dowiadujemy się, osiągają jakieś sukcesy w kraju. Na olimpiadzie w Pekinie Jola Wójcik, która startowała w sztafecie 4×400 metrów kobiet, to właśnie uczennica i zawodniczka „Technika” Trzcinica. Tu uczyła się pierwszych technik biegania. To jest duży sukces zarówno tej szkoły, jak i trenerów, ponieważ wiemy, że na olimpiadę jadą najlepsi. Pracę tych ludzi z Trzcinicy widać. To jest kierunek, który chcemy, żeby się rozrastał. – dodaje.

Drugi projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczy „Poprawy warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę i przebudowę tych obiektów”. Jego wartość przekracza grubo ponad 3,5 miliona złotych.

Wsparcie z unijnego budżetu pozwoliło na dobudowę dodatkowego piętra na obiekcie I Liceum Ogólnokształcącego. – Dojdzie tam kilka pomieszczeń. Młodzież nie będzie musiała uczyć się w internacie, jak dotychczas, czy nawet religii w Kościele. – zaznacza starosta.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dodatkowe piętro plus kopuła obserwatorium przy I LO w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Modernizacji poddano również budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piotra Skargi. – Wiemy, że jest to Ośrodek, gdzie młodzież wymaga specjalnej troski, specjalnego zainteresowania, więc im ten budynek będzie nowocześniejszy, lepiej dostosowany do przebywania takiej młodzieży, tym będzie lżej tej młodzieży i wychowawcom. – podkreśla.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Tablica informująca o unijnym projekcie na budynku SOSW przy ulicy Piotra Skargi.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W „pierwszym” liceum najwięcej zmian

Z unijnego budżetu skorzystało w tym roku najwięcej I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle. Oprócz wcześniej wspomnianej dobudowy dodatkowego piętra, realizowane są tu jeszcze dwa zadania. Jedno z nich to docieplenie ścian zewnętrznych budynku w ramach projektu „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego” (dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Został już ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Pojawi się nowa elewacja na frontowych ścianach, stylem nawiązująca do przedwojennego liceum. To nada wcześniejszego klimatu. – mówi Adam Kmiecik.

Trzeci i chyba najbardziej oczekiwany przez młodzież „ogólniaka”, jak też przez samych mieszkańców Jasła projekt to budowa obserwatorium astronomicznego w ramach projektu „Karpackie Niebo”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Kopuła i winda dla osób niepełnosprawnych.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski zgodnie podkreśla: gdyby nie środki zewnętrzne, zadania te byłyby rozłożone w dłuższym okresie czasu. – Rok 2009 zakończył się inwestycjami rzędu 33 milionów. W tym roku też planowane są inwestycje na podobnej wysokości z tym, że jest to głównie w oparciu o środki zewnętrzne, czyli Regionalny Program Operacyjny czy Program Współpracy Polsko-Słowackiej. To w granicach 70, a w niektórych przypadkach 85 procent dofinansowania. – dodaje Adam Kmiecik.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE