Informacje

Dębowiec/Rzeszów: Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy

W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w dniach 6-7 września 2010 roku odbyło się spotkanie formacyjne duszpasterzy Ludzi Pracy. Na zaproszenie ks. Władysława Pasiuta MS, prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w spotkaniu wzięło udział ponad 35 duchownych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W poniedziałek duszpasterze Ludzi Pracy zwiedzili Zakład Pracy Tworzyw Sztucznych w Jaśle i spotkali się z burmistrz Jasła – panią Marią Kurowską. Następnie w Centrum Pojednania La Salette kapelani wysłuchali konferencji na temat historii 100-lecia Misjonarzy Saletynów w Dębowcu.

Wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00 przewodniczył ordynariusz kielecki, krajowy duszpasterz ludzi pracy – bp Kazimierz Ryczan, a ks. Władysław Pasiut MS, przełożony prowincjalny, skierował do zgromadzonych okolicznościowe słowo, nawiązując w nim do objawienia Matki Bożej w La Salette. Z kapelanami Ludzi Pracy spotkali się także przewodniczący regionów NSZZ „Solidarność” Rzeszowskiego i Podkarpacia.

W drugim dniu zjazdu duszpasterze udali się do Rzeszowa, gdzie uczestniczyli we Mszy św. w Sanktuarium Ludzi Pracy, złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a na zakończenie zwiedzili WSK „PZL-Rzeszów”.

Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

SŁOWA KLUCZOWE