Informacje

II Konferencja Ekologiczna w Jaśle (zapowiedź)

Pod naszym patronatem

Blisko 100 osób weźmie udział w II Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Konferencja odbędzie się pod nazwą:. „Parki i rezerwaty Beskidu Niskiego – ich rola w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”. Uczestnikami będą nauczyciele z powiatów: jasielskiego, gorlickiego, dębickiego, tarnowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Grupa LOTOS SA.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane ośrodki edukacyjno-przyrodnicze Beskidu Niskiego, omówiona zostanie ich rola w ochronie przyrody oraz zostaną szczegółowo przedstawione niektóre beskidzkie parki i rezerwaty.

Wykładowcami będą pracownicy Magurskiego Parku Narodowego, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz pracownicy naukowi z Jasła.

Konferencja odbędzie się w dniu 1 października 2010 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle (część I, w godz. 10:00 – 12:30) oraz w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu (część II – w godz. 13:00 – 16:00).

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE