Informacje

Powiat będzie ubiegał się o dwie „schetynówki”

Niezbędna dokumentacja wymagana do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2011 została już wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program mówi, że można złożyć maksymalnie dwa wnioski na kwotę nie większą niż 6 milionów złotych. – podkreśla Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle. – W razie uzyskania odpowiedniego poparcia te wnioski będą realizowane w pięćdziesięciu procentach z budżetu państwa i w pięćdziesięciu procentach ze środków własnych. W naszym przypadku również gminy deklarują wsparcie tych środków własnych. Jaka ostateczna kwota wyjdzie to zdecyduje wynik przetargu. Na dzień dzisiejszy to są kwoty w kosztorysach opracowanych przez uprawnionych projektantów. My, dostosowując kosztorysy do tych wniosków, przyjęliśmy takie założenia, że składamy dwa wnioski po trzy miliony złotych.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka -Lubla (trzeci etap). To kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zmodernizowano odcinek pomiędzy Lublicą (skrzyżowanie w kierunku kościoła), a Sieklówką. W tym roku przeprowadzony zostanie drugi etap, w ramach bieżącej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na blisko dwukilometrowym odcinku od Kołaczyc w kierunku Bieździedzy.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Kołaczyce zadeklarowały pełną kwotę wsparcia. Mając na uwadze, że tamta droga również będzie skończona i jej przedłużeniem będzie most łączący Kołaczyce z Kłodawą w stronę Błażkowej, Jodłowej i Tuchowa mam nadzieję, że wniosek ten uzyska wystarczającą ilość punktów. – mówi Adam Pawluś.

Drugi projekt, który w przyszłym roku ma szansę na realizację dzięki „schetynówce” to przebudowa drogi powiatowej nr 1867R Harklowa – Osobnica.

Droga jest w fatalnym stanie, zwłaszcza w miejscowości Harklowa. Jest bardzo wąska, wymaga przebudowy przepustów i poszerzenia. – podkreśla Pawluś.

Powinniśmy kontynuować modernizację drogi Jareniówka – Jabłonica!

Powiat chciał się ubiegać o „schetynówkę” na kontynuację przebudowy drogi Jareniówka – Jabłonica, ale projekt ostatecznie nie doszedł do skutku. Dlaczego?

Zrealizowanie całej drogi Jasło – Jareniówka – Jabłonica za 3 miliony złotych jest niemożliwe. Więc z tego tytułu, że byłaby to realizacja fragmentaryczna, to duże prawdopodobieństwo, że nie uzyskalibyśmy odpowiedniej punktacji. – mówi Adam Pawluś.

Anna Nigborowicz, radna powiatowa ze Święcan, liczyła na realizację właśnie tego zadania. – Jest to droga o większym znaczeniu strategicznym. W sytuacji, która wydarzyła się w obecnym roku w czerwcu – powódź – kiedy Święcany zostały odcięte od świata, nie mogliśmy się w żaden sposób poruszać. To m.in. droga Jabłonica – Jareniówka umożliwia ze Święcan przejazd do Jasła. Jestem mieszkanką tej gminy i uważam, że ta droga bez porównania jest ważniejsza. – powiedziała radna.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Jeżeli ktoś tam nie był, nie widział tego to nie może sobie tego wyobrazić, w jakiej sytuacji jesteśmy, kiedy nie mogą dojechać samochody ciężarowe. Niektórzy mieli budować domy i wstrzymali budowę, bo nie można dojechać takim dużym tonażem. Jest duży problem. Mnie zależy na tym, żeby wszystkie drogi były dobre. Obydwie drogi są w mojej gminie, ale przyznam szczerze, że sercem jestem za drogą Jareniówka – Jabłonica. – dodaje Anna Nigborowicz.

W trakcie środowej dyskusji nad wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867R Harklowa – Osobnica” radny „opozycji” Tadeusz Górczyk pytał: „skoro jest osuwisko na skutek tegorocznych ulew to czy droga Jareniówka – Jabłonica dostanie mniej punktów z tego tytułu niż droga Harklowa – Osobnica?”

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Mamy podpisane porozumienie z powiatem gorlickim, podpisane jeszcze w ubiegłym roku, w którym zobowiązaliśmy się do wykonania tego szlaku. Powiat gorlicki uzyskał z tego tytułu dodatkowe punkty i wykonał w tym roku dwie drogi. Mianowicie jedną drogę, która jest kontynuacją naszej drogi Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa, od granicy powiatu do Wójtowej, w ramach „schetynówki”. I drugą drogę w miejscowości Głęboka do Grudnej Kępskiej i Biecza. Więc to było takie nasze zobowiązanie wynikające z tego porozumienia. – wyjaśniał Adam Pawluś.

Górczyk złożył wniosek o odrzucenie tego projektu, ale przy pięciu głosach „za”, sześciu głosach „przeciw” i siedmiu „wstrzymujących się” pomysł radnego został odrzucony.

Myślę, że i tak zostanie to zweryfikowane przy rozpatrywaniu tego projektu czy jest on zasadny czy nie zasadny. – dodał Rafał Papciak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

To nie pierwsze zadania, które miałyby być realizowane przez powiat w ramach „schetynówki”.

W ubiegłym roku składaliśmy trzy wnioski. Nie znalazły się na liście podstawowej. Wniosek Kołaczyce – Sieklówka, który będzie realizowany, był na liście rezerwowej. W wyniku oszczędności po przetargach uzyskaliśmy informację, że możemy realizować ją w ramach tych oszczędności. Na ubiegłej sesji rada wyraziła zgodę na realizację tego zadania i zabezpieczyliśmy odpowiednie środki. Mam nadzieję, że zdążymy wykonać do końca listopada drugi etap przebudowy drogi Sieklówka – Kołaczyce. Trzy lata temu złożyliśmy wniosek również na kilka zadań. Jedno zadanie zostało zaakceptowane i znalazło się na liście podstawowej, tj. droga Jasło – Zręcin, obejmująca dwa odcinki: ulicę Floriańską w obrębie miasta Jasła i pomiędzy miejscowością Glinik Polski a Łajscami. Drugi wniosek na drogę Bączal – Skołyszyn nie uzyskaliśmy wystarczającej ilości punktów i znalazł się liście rezerwowej. Ale również na skutek oszczędności wniosek ten otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany w ubiegłym roku. – powiedział Adam Pawluś.

Uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację obydwu projektów Rada Powiatu w Jaśle ostatecznie zaakceptowała.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE