Informacje

Uczniowie pod specjalnym nadzorem

Rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów to czas nauki i realizowania swoich ambicji, dla niewielkiego procenta dzieci i młodzieży, nauka to głównie stres i problemy z dostosowaniem się do szkolnej społeczności.

Do tej właśnie grupy skierowane jest nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wdrażające nowe zasady nadzoru pedagogicznego. W skali kraju szacuje się, że co piąty uczeń potrzebuje pomocy psychologa lub pedagoga. Są szkoły, gdzie aż 40% dzieci potrzebuje specjalistycznej pomocy z uwagi na różne problemy wychowawcze. Coraz więcej dzieci i młodzieży to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nieznane przed laty dysfunkcje typu dysleksja, dysgrafia, autyzm czy ADHD dziś są stałym elementem pejzażu szkolnego.

Nowe zasady nadzoru pedagogicznego wprowadzają m.in. dwie istotne zmiany; w każdej szkole powoływany będzie zespół nauczycieli i specjalistów, którego celem będzie diagnozowanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, drugą nowością jest wprowadzenie Karty Potrzeb i Świadczeń dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Karta będzie założona i prowadzona przez Zespół.

Fot. UMJ
Marta Baran, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle

Zmiany idą w dobrym kierunku, bo dają dyrektorom szkół nowe narzędzia. Do tej pory to było tak, że dyrektor szkoły dostawał z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opinię na temat danego ucznia i głowił się, co z tym zrobić, po czym zlecał jednemu z nauczycieli zadanie pracy indywidualnej z tym uczniem. Teraz za opinią z poradni pójdzie powołanie zespołu złożonego ze specjalistów – mówi Marta Baran, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle. Jak zapewnia dyrektorka SP Nr 2 wprowadzenie tych zmian odbędzie się z korzyścią dla uczniów i nie będzie się wiązało z koniecznością zatrudniania dodatkowych pracowników. – Poza tym w naszej szkole problem dysfunkcji dotyczy niewielu przypadków; na 600 uczniów mamy jedno dziecko z Zespołem Downa, jedno z ADHD i jedno z mutyzmem. Mieliśmy jedno dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym, ale poszło do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – dodaje.

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta, mają zabezpieczoną pomoc psychologów i pedagogów. W każdej z miejskich szkół jest zatrudniony pedagog na całym lub części etatu, w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 jest ponadto zatrudniony psycholog (cały etat), a w Przedszkolu Nr 9 jest psycholog na pół etatu. W większości szkół oraz w Przedszkolu Nr 9 dostępny jest także logopeda.

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie i umysłowo mogą się kształcić w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i w działającym od 15 lat Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 12.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE