Kultura | rozrywka | edukacja

Dyskutowali o roli przyrody w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Pod naszym patronatem

W miniony piątek (1 października 2010 r.) odbyła się II Konferencja Ekologiczna pn. „Parki i rezerwaty Beskidu Niskiego – ich rola w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”.

Organizatorem Konferencji był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, współorganizatorem: Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, partnerem – Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Partnerem strategicznym była Grupa LOTOS SA.

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

W Konferencji wzięło udział prawie 100 osób – nauczycieli oraz uczniów z województw: podkarpackiego i małopolskiego. Konferencja miała na celu prezentację walorów przyrodniczych regionu Polski południowo-wschodniej i sposobów ich ochrony.

Prezentacje wygłosili:
dr Marian Stój: Kluczowe gatunki ptaków kwalifikujące Beskid Niski do rangi Ostoi Europejskiej;
Ignacy Bielecki – specjalista ds. edukacji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie: Karpackie Parki Krajobrazowe w systemie ochrony przyrody województwa podkarpackiego;
Agnieszka Nowak – specjalista ds. edukacji Magurskiego Parku Narodowego: Edukacja w Magurskim Parku Narodowym.

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

W drugiej części spotkania uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez dra Dominika Wróbla. Warsztaty odbyły się w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. Na ścieżce edukacyjnej „Dolina Kłopotnicy” nauczyciele zostali przeszkoleni, jak prowadzić zajęcia terenowe.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Rafał Papciak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Wojciech Piękoś – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Andrzej Papciak – wicenaczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, przedstawiciel LOTOS Jasło SA – Roman Kościow, Jan Krukar – dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek powiatu jasielskiego.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE