Kultura | rozrywka | edukacja

Exlibrisy dla Jana Pawła II (zaproszenie)

Pontyfikat i życie Jana Pawła II było i jest inspiracja dla wielu artystów. Papież Jan Paweł II jest także tematem twórczości plastycznej dzieci . Od 18 października 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle oglądać można wystawę „Exlibrisy dla Jana Pawła II” wykonane przez dzieci i młodzież z kółka plastycznego Szkoły Podstawowej w Dobkowicach.

Fot. MBP w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

„Cięte w linoleum, rytowane w płytce gipsowej czy drewnianym klocku, czy rysowane do późniejszego kopiowania tchną dziecięcą naturalnością. Często nieporadne, nieostre linie i kontury, niewprawione przedstawienia powstałe z dziecięcej wyobraźni, urzekają autentyzmem, oddają rzeczywiste przeżycia, które były podstawą zastosowanej kompozycji, takiego widzenia świata, takiego rozumienia postaci, dla której znak został wykonany, takiego pojmowania tego co mówi i robi.” – tak o exlibrisach dzieci z Dobkowic pisał Andrzej Znamirowski we wstępie do katalogu „Abba Ojcze”.

Kółkiem Plastycznym od 24 lat opiekuje się Jerzy Jankowski. „Exlibrisy dla Jana Pawła II” wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobkowicach (województwo podkarpackie; powiat jarosławski), prezentowane były m.in. na wystawach w Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Skierniewicach i Zamościu.

18 października uczniowie i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobkowicach – Jerzy Jankowski odwiedzili Jasło. Dzieci zwiedziły nasze miasto oraz wzięły udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych tego dnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

Z pracami można zapoznać się odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle (ul. Kołłątaja 1). Wystawa „Exlibrisy dla Jana Pawła II” będzie czynna do 30 listopada 2010 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE