Informacje

Kolorowo i ciepło w SP Nr 4 i Przedszkolu Nr 6

Miasto Jasło realizuje projekty związane z termomodernizacją obiektów i budynków użyteczności publicznej. Zakończono już prace w Przedszkolu Miejskim Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 4. Dzieciom i kadrze pedagogicznej będzie w wyremontowanych placówkach cieplej, co w przededniu zimy jest szczególnie ważne. Cieszą się także dyrektorzy placówek, którzy zapłacą mniejsze rachunki za doprowadzone ciepło, a budynki uzyskały nowy, piękny wygląd.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. Urząd Miasta Jasła

Pozyskane środki pochodzą z projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii”, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” RPO WP 2007-2013, którego celem jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej.

W Przedszkolu Miejskim Nr 6 wykonano izolacje ścian zewnętrznych styropianem na powierzchni 737 m2 , wymieniono rynny oraz zrobiono obróbki blacharskie. Wykonano także izolacje stropodachu płytami z wełny mineralnej, ocieplone zostało 349,42 m2 powierzchni stropu. Zmodernizowano 40 zaworów centralnego ogrzewania , wykonano płukanie chemiczne instalacji i próbę szczelności, oraz dostosowano instalację do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Również w szkole Podstawowej Nr 4 prace dobiegają końca. Także w tym obiekcie wykonano izolację ścian zewnętrznych budynku styropianem ( docieplenie 427,40 m 2 powierzchni ścian), wymieniono rynny i zrobiono obróbki blacharskie. W szkole wykonano także izolację stropodachu granulatem z wełny mineralnej na powierzchni 459,80 m 2, wymieniono stare okna drewniane i drzwi z PCV o mniejszym współczynniku przenikania ciepła, okna zaopatrzono w nawiewniki. Łącznie wymieniono 180,90 m 2 powierzchni okien i 20,20 m 2 drzwi. Wymieniono węzeł cieplny, zainstalowano 54 nowe grzejniki i tyle samo zaworów termostatycznych. Wykonano regulację hydrauliczną instalacji c.o. dostosowując ją do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło oraz płukanie hydrauliczne instalacji. Te obiekty zyskały nowy, piękny wygląd i dzieci z jeszcze większą radością będą tu przychodzić – z nieukrywaną radością i zadowoleniem opowiada burmistrz Maria Kurowska.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. Urząd Miasta Jasła (x3)

Fot. Urząd Miasta Jasła

Fot. Urząd Miasta Jasła

Celem strategicznym realizowanego projektu jest zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska. Efekt obejmie obszar całego miasta, gdyż obiekty podlegające termomodernizacji usytuowane są w różnych jego częściach.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE