Kultura | rozrywka | edukacja

Poeci ludowi w progach jasielskiej biblioteki

30 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Udział w nim wzięli głównie poeci powiatu jasielskiego. Było to spotkanie organizacyjno – robocze, które w ogólnych tezach zarysowało funkcjonowanie Klubu i plany na przyszłość.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Prezes Klubu Maria Tomasik podziękowała za możliwość spotykania się w MBP. Opiekun Klubu Krystyna Ziemba, zapoznała zebranych z kilkuletnimi dokonaniami Klubu Powiększania Wyobraźni i Dyskusyjnego Klubu Książki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Podkreśliła funkcję integracyjną członków Klubu i wspieranie indywidualności twórczych. Biblioteka jest płaszczyzną kulturotwórczą i placówką, gdzie priorytetowa jest odmienność, wielokulturowość i szacunek dla różnorodności poglądów.

Poetki przytaczały różne przykłady projektów i działań organizacji wiejskich we własnych gminach, jak chociażby „Dzień chleba” w gminie Brzyska, na cześć którego Józefa Trznadel ułożyła literacki esej. Poetka z Dębowca Krystyna Bielech opowiedziała o działaniach Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolic, którego jest członkiem. Panie jednomyślnie postanowiły nawiązać kontakt z lokalnymi instytucjami kultury w powiecie jasielskim i organizować tam przynajmniej raz na kwartał spotkania poetyckie. Dla członków „Michaliny” ważną kwestią było wydanie własnego tomiku, który byłby plonem ich działania. Jednakże ta odległa kwestia zostanie podjęta po przeanalizowaniu możliwości projektowych klubu. Na zakończenie poeci przedstawili próbki swojej twórczości prezentując jeden wiersz.

Po spotkaniu Maria Tomasik udzieliła wywiadu do Radia Via.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE