Informacje

Czy po pszczołach przyjdzie czas na ludzi !

W dniu 6 listopada 2010r. w Jasielskim Domu Kultury miała miejsce konferencja naukowa zorganizowana przez Pogórzański Związek Pszczelarzy oraz Urząd Miasta Jasła. Temat konferencji ,,Znaczenie bazy pożytkowej w ochronie naturalnego środowiska pszczoły miodnej”.

Fot. archiwum Organizatorów
Fot. archiwum Organizatorów

W trakcie konferencji bardzo ciekawy wykład na temat „Potrzeba i możliwości poprawy bazy pożytkowej w naturalnym środowisku pszczoły miodnej” wygłosił dr hab. Zbigniew Kołtowski – pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, który również dokonał prezentacji autorskiego albumu roślin i krzewów miododajnych.

Wykład dr. Cezarego Kruka – pracownika naukowego w/w Instytutu, dotyczył niezwykle istotnego i aktualnego tematu, tj. zagrożenia hodowli pszczół wynikającego z chemicznej ochrony roślin i skażenia środowiska. Wykładowcy podkreślili pogarszającą się zdrowotność i dużą śmiertelność rodzin pszczelich.

Obydwa wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy, padło szereg pytań, jak również rozwinęła się interesująca dyskusja.

Ostatnią częścią konferencji były wnioski mgr. Mariana Sobela, znanego jasielskiego pszczelarza, dotyczące efektywności stosowania lekarstw w zwalczaniu bardzo groźnego pasożyta pszczół „warrozy”.

Na zakończenie Prezes Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle, Michał Wasik podziękował wszystkim za udział w konferencji.

(Pogórzański Związek Pszczelarski w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE